Upratovačka

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Upratovačka

Upratovačka čistí a ošetruje rôzne typy plôch a podláh, upratuje domácnosti klientov a iné typy priestorov. Zabezpečuje hygienický štandard vo zverených priestoroch ( napr. kancelárskych, skladových, nemocničných, zdravotníckych a potravinárskych prevádzkach).

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Pracovníčka upratovacej skupiny
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9112 - Upratovačky
SK ISCO-08 9112000 - Upratovačka
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Upratovačka, chyžná

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 0 vlastnosti čistiacich chemických prípravkov
 • stupeň EKR 0 postupy pri čistení skla
 • stupeň EKR 0 postupy a metódy upratovania
 • stupeň EKR 0 postupy čistenia kovových častí zariadenia a nábytku
 • stupeň EKR 1 postupy čistenia nábytku
  Špecifikácia:
  čistenie podľa rôznych materiálov, z ktorých je nábytok zhotovený (drevo, bambus, PVC, drevotrieska...)
 • stupeň EKR 1 druhy podlahových plôch a postupy pri ich čistení
  Špecifikácia:
  drevené podlahy, laminátové podlahy, mramorové podlahy, podlahy z umelého kameňa, liate podlahy, PVC podlahy, parkety, vlysy atď.
 • stupeň EKR 1 postupy leštenia rôznych druhov materiálu
  Špecifikácia:
  napr.: koža, drevo, kov, bambus, PVC, drevotrieska atď.
 • stupeň EKR 1 postupy dezinfekcie
  Špecifikácia:
  napr. sanitárnych zariadení, zariadení kuchýň, podlahových plôch atď.
 • stupeň EKR 1 bezpečnostné prvky slúžiace na označovanie nebezpečenstva úrazu
  Špecifikácia:
  napr. v prípade mokrej podlahy
 • stupeň EKR 1 druhy odpadu a spôsoby jeho triedenia
  Špecifikácia:
  napr. PVC fľaše, papier, organický odpad atď.
 • stupeň EKR 1 ochranný pracovný odev a pracovné prostriedky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 0 čistenie a údržba sklenených plôch s použitím pomôcok, vrátane leštenia
 • stupeň EKR 0 vysávanie textílií, čalúnenia a kobercov vysávačom
 • stupeň EKR 0 manuálne upratovanie a čistenie podlahových plôch pomocou mopu
  Špecifikácia:
  napr. pomocou mopu, podlahových kotúčových strojov, parných a vysokotlakových vodných čističov alebo podlahových automatov.
 • stupeň EKR 0 odstraňovanie prachu z povrchu nábytku a zariadení
 • stupeň EKR 0 umývanie, odmasťovanie, leštenie a impregnácia nábytku
 • stupeň EKR 0 odstraňovanie vodného kameňa
 • stupeň EKR 0 čistenie, odmasťovanie a údržba kuchynských zariadení
 • stupeň EKR 0 čistenie a impregnácia vybavenia sociálnych zariadení
 • stupeň EKR 0 čistenie, impregnácia a dezinfekcia plôch šatní a umyvární
 • stupeň EKR 0 upratovanie a čistenie vybavení výrobných hál
 • stupeň EKR 0 čistenie, odmasťovanie a údržba stravovacích plôch a zariadení
 • stupeň EKR 0 odmasťovanie, umývanie, čistenie, leštenie a impregnácia zdravotníckych plôch a zariadení
 • stupeň EKR 0 dezinfekcia pri upratovacích činnostiach
 • stupeň EKR 0 výber účinných prostriedkov alebo prípravkov na dezinfekciu
 • stupeň EKR 0 skladovanie upratovacích, čistiacich a pracích prostriedkov
 • stupeň EKR 1 upratovanie domácnosti alebo iných priestorov
  Špecifikácia:
  Podľa špecifikácie nadriadeného. Môže ísť o napr. kancelárske, skladové, nemocničné, zdravotnícke priestory a potravinárske prevádzky. Podľa harmonogramu prác môže ísť o denné, týždenné, bežné alebo generálne upratovanie.
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 1 sledovanie stavu zásob čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
  Špecifikácia:
  V prípade potreby nahlasovanie nedostatkového čistiaceho prostriedku, hygienickej potreby.
 • stupeň EKR 1 používanie bezpečnostných prvkov
  Špecifikácia:
  napr. tabule s označením miesta mokrej podlahy
 • stupeň EKR 1 zber smetí
  Špecifikácia:
  napr. z kancelárskych priestorov, ich následné triedenie ako sklo, papier, umelá hmota atď.
 • stupeň EKR 1 príprava zmesí a roztokov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
 • stupeň EKR 1 poskytovanie prvej pomoci pri zásahu chemickým čistiacim prostriedkom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie