Upratovačka

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Upratovačka čistí a ošetruje rôzne typy plôch a podláh, upratuje domácnosti klientov a iné typy priestorov. Zabezpečuje hygienický štandard vo zverených priestoroch ( napr. kancelárskych, skladových, nemocničných, zdravotníckych a potravinárskych prevádzkach).
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Pracovníčka upratovacej skupiny
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9112 - Upratovačky
SK ISCO-08
9112000 - Upratovačka
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Upratovačka, chyžná

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
1
vlastnosti čistiacich chemických prípravkov
0
postupy pri čistení skla
0
postupy a metódy upratovania
0
postupy čistenia kovových častí zariadenia a nábytku
0
postupy čistenia nábytku
Špecifikácia:
čistenie podľa rôznych materiálov, z ktorých je nábytok zhotovený (drevo, bambus, PVC, drevotrieska...)
1
druhy podlahových plôch a postupy pri ich čistení
Špecifikácia:
drevené podlahy, laminátové podlahy, mramorové podlahy, podlahy z umelého kameňa, liate podlahy, PVC podlahy, parkety, vlysy atď.
1
postupy leštenia rôznych druhov materiálu
Špecifikácia:
napr.: koža, drevo, kov, bambus, PVC, drevotrieska atď.
1
postupy dezinfekcie
Špecifikácia:
napr. sanitárnych zariadení, zariadení kuchýň, podlahových plôch atď.
1
bezpečnostné prvky slúžiace na označovanie nebezpečenstva úrazu
Špecifikácia:
napr. v prípade mokrej podlahy
1
druhy odpadu a spôsoby jeho triedenia
Špecifikácia:
napr. PVC fľaše, papier, organický odpad atď.
1
ochranný pracovný odev a pracovné prostriedky
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čistenie a údržba sklenených plôch s použitím pomôcok, vrátane leštenia
0
vysávanie textílií, čalúnenia a kobercov vysávačom
0
manuálne upratovanie a čistenie podlahových plôch pomocou mopu
Špecifikácia:
napr. pomocou mopu, podlahových kotúčových strojov, parných a vysokotlakových vodných čističov alebo podlahových automatov.
0
odstraňovanie prachu z povrchu nábytku a zariadení
0
umývanie, odmasťovanie, leštenie a impregnácia nábytku
0
odstraňovanie vodného kameňa
0
čistenie, odmasťovanie a údržba kuchynských zariadení
0
čistenie a impregnácia vybavenia sociálnych zariadení
0
čistenie, impregnácia a dezinfekcia plôch šatní a umyvární
0
upratovanie a čistenie vybavení výrobných hál
0
čistenie, odmasťovanie a údržba stravovacích plôch a zariadení
0
odmasťovanie, umývanie, čistenie, leštenie a impregnácia zdravotníckych plôch a zariadení
0
dezinfekcia pri upratovacích činnostiach
0
výber účinných prostriedkov alebo prípravkov na dezinfekciu
0
skladovanie upratovacích, čistiacich a pracích prostriedkov
0
upratovanie domácnosti alebo iných priestorov
Špecifikácia:
Podľa špecifikácie nadriadeného. Môže ísť o napr. kancelárske, skladové, nemocničné, zdravotnícke priestory a potravinárske prevádzky. Podľa harmonogramu prác môže ísť o denné, týždenné, bežné alebo generálne upratovanie.
1
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
1
sledovanie stavu zásob čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
Špecifikácia:
V prípade potreby nahlasovanie nedostatkového čistiaceho prostriedku, hygienickej potreby.
1
používanie bezpečnostných prvkov
Špecifikácia:
napr. tabule s označením miesta mokrej podlahy
1
zber smetí
Špecifikácia:
napr. z kancelárskych priestorov, ich následné triedenie ako sklo, papier, umelá hmota atď.
1
príprava zmesí a roztokov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
1
poskytovanie prvej pomoci pri zásahu chemickým čistiacim prostriedkom
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.