Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov vyrába a opravuje formy na výrobu žiaruvzdorných materiálov podľa technickej dokumentácie. Zostavuje ich, lícuje, odskúšava a uvádza do výroby, Obsluhuje a zoraďuje kovoobrábacie stroje, CNC stroje a nekonvenčné kovoobrábacie stroje (páliace stroje, elektroiskrové obrábacie stroje a pod.). Upravuje tvary a povrchy, brúsi, leští zložité tvary foriem s vysokými požiadavkami na kvalitu povrchu. Zhotovuje prototypové formy podľa požiadavky zákazníka na špeciálny sortiment.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Formár - nástrojár
Kovoobrábač - formár
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
7314 - Výrobcovia keramiky a hrnčiari
SK ISCO-08
7314004 - Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Formár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
4
technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
4
poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
4
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
4
technická dokumentácia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
4
technológia obrábania kovov
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
4
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
4
technológia povrchových úprav kovov
Špecifikácia:
Technológia povrchových úprav foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov.
4
obrábacie stroje a zariadenia na rytie a gravírovanie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha konvenčných vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
4
strojové rytie písmen, číslic, značiek, stupníc, ornamentov a pod. na pantografických frézkach podľa šablón a na cnc frézkach a podľa dodaného programu
Špecifikácia:
Na pantografických frézkach podľa šablón a na CNC frézkach a podľa dodaného programu
4
čítanie výkresovej dokumentácie
4
obsluha cnc sústruhov, frézok a vyvrtávačiek
4
obsluha lisovacích zariadení
4
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
4
ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov (napr. rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.)
Špecifikácia:
Napr. rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.
4
obsluha cnc brúsok
4
prerysovanie súčastí a dielov podľa výkresovej dokumentácie
4
oprava foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
4
vyhotovovanie foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
4
ustavovanie a nastavovanie foriem vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
meranie a kontrola rozmerov, geometrických tvarov, vzájomné polohy prvkov a kvalita povrchu foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
4
vyhotovovanie prototypových foriem podľa špecifických požiadaviek
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.