Formár vo výrobe skla

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Formár vo výrobe skla pripravuje drevené formy na tvarovanie skla.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Drevotokár
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7315 - Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
SK ISCO-08
7315004 - Formár vo výrobe skla
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Povolanie bude doplnené po implementácii aktualizovanej verzie SK ISCO-08

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
3
technológia opráv a nastavovania drevoobrábacích strojov a zariadení
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
3
technologické postupy spracovania dreva
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
technická dokumentácia drevoobrábacích strojov a zariadení
3
technické kreslenie v stavebníctve
2
základné technologické postupy výroby skla
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obrábanie a spájanie materiálov z dreva, plastu a pod. (rezanie, hobľovanie, tvarovanie, dlabanie, vŕtanie, brúsenie, lepenie, dyhovanie a pod.)
Špecifikácia:
Z dreva, plastu a pod. (rezanie, hobľovanie, tvarovanie, dlabanie, vŕtanie, brúsenie, lepenie, dyhovanie a pod.).
3
obsluha strojov a technologických zariadení v drevospracujúcej výrobe
3
ručné obrábanie drevených materiálov rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
Špecifikácia:
Rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi.
3
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
3
výroba sklárskych foriem
3
voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
3
kontrola funkčnosti drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
3
orientácia v normách a v technických podkladoch v drevospracujúcej výrobe
3
povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.