Dekoratér keramiky a porcelánu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dekoratér keramiky a porcelánu

Dekoratér keramiky a porcelánu ozdobuje keramické a porcelánové výrobky rôznymi maliarskymi technikami a ozdobnými materiálmi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Maliar keramiky
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7316 - Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači
SK ISCO-08 7316005 - Dekoratér keramiky a porcelánu
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Dekoratér (rytec)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 2 spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
 • stupeň EKR 2 preparáty drahých kovov, ich použitie a vlastnosti
 • stupeň EKR 2 pracovné pomôcky a nástroje
 • stupeň EKR 1 pracovné pomôcky a náradie v keramickej výrobe
 • stupeň EKR 2 rôzne možnosti dekorovania
  Špecifikácia:
  Maľba pod glazúru, maľba do surovej glazúry, engoby, plastický dekór.
 • stupeň EKR 2 druhy farieb, ich použitie a vlastnosti
 • stupeň EKR 2 druhy riedidiel, ich použitie a vlastnosti
 • stupeň EKR 2 chyby zdobenia, spôsoby ich odstránenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 retušovanie a povrchové úpravy výrobku
 • stupeň EKR 2 vytváranie plastického dekóru
 • stupeň EKR 2 maľovanie pod glazúru a zdobenie engobami
 • stupeň EKR 2 glazovanie výrobkov rôznymi glazúrami
 • stupeň EKR 2 príprava preparátov drahých kovov na maľbu
 • stupeň EKR 2 maľovanie do glazúry
 • stupeň EKR 2 zásady BOZP, hygieny práce a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 2 príprava štetcov a farieb na maľbu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie