Dekoratér keramiky a porcelánu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dekoratér keramiky a porcelánu ozdobuje keramické a porcelánové výrobky rôznymi maliarskymi technikami a ozdobnými materiálmi.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Maliar keramiky
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7316 - Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači
SK ISCO-08
7316005 - Dekoratér keramiky a porcelánu
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Dekoratér (rytec)

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
tvorivosť (kreativita)
P
umelecký talent
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady BOZP a PO
2
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
2
preparáty drahých kovov, ich použitie a vlastnosti
2
pracovné pomôcky a nástroje
2
pracovné pomôcky a náradie v keramickej výrobe
1
rôzne možnosti dekorovania
Špecifikácia:
Maľba pod glazúru, maľba do surovej glazúry, engoby, plastický dekór.
2
druhy farieb, ich použitie a vlastnosti
2
druhy riedidiel, ich použitie a vlastnosti
2
chyby zdobenia, spôsoby ich odstránenia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
retušovanie a povrchové úpravy výrobku
2
vytváranie plastického dekóru
2
maľovanie pod glazúru a zdobenie engobami
2
glazovanie výrobkov rôznymi glazúrami
2
príprava preparátov drahých kovov na maľbu
2
maľovanie do glazúry
2
zásady BOZP, hygieny práce a požiarnej ochrany
2
príprava štetcov a farieb na maľbu
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.