Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje čistenie a údržbu verejných priestranstiev, údržbu a drobné opravy verejných stavieb a zariadení a ostatné nepredvídané a neplánované práce súvisiace s čistením a údržbou verejných priestranstiev.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9613 - Zametači a podobní pomocníci
SK ISCO-08
9613001 - Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
1
spôsoby nakladania s odpadmi
1
spôsoby údržby verejných priestranstiev
Špecifikácia:
Spôsoby čistenia verejných priestranstiev, údržby zelene, údržby a drobných opráv verejných stavieb a zariadení.
1
náradie, pomôcky a mechanizácia na čistenie a údržbu verejných priestranstiev
Špecifikácia:
Metla, lopata, ručný vozík na odvoz odpadu, hrable, vyžínač, ručná kosa, ručná pílka, nožnice, ručný posypový vozík a iné. Spôsoby ich použitia a bežnej údržby.
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
triedenie odpadu
Špecifikácia:
Vrátane nakladania s odpadom.
1
čistenie verejných priestranstiev
Špecifikácia:
Hrabanie lístia, ručné posýpanie a odhŕňanie snehu a ľadu z chodníkov a ciest, zametanie chodníkov a ciest, podchodov, parkov, detských a športových ihrísk a pod.
1
údržba zelene
Špecifikácia:
Kosenie trávnikov vyžínačom, kosenie ručnou kosou, hrabanie pokosenej trávy, orezávanie stromov a kríkov ručnou pílkou (nie vo výške) a pod.
1
údržba a drobné opravy verejných stavieb a zariadení
Špecifikácia:
Maliarske a zámočnícke práce v rámci údržby lavičiek, odpadkových košov, oplotenia, zábradlia a pod.
1
používanie a bežná údržba náradia, pomôcok a mechanizácie na čistenie a údržbu verejných priestranstiev
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.