Technik merania a regulácie vo vodárenstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik merania a regulácie vo vodárenstve zabezpečuje a vykonáva činnosti v prevádzke, údržbe a drobných opravách technických prostriedkov dispečingu, monitoruje, bilancuje a analyzuje ich prevádzkové údaje.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Technický pracovník MaR
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132004 - Technik merania a regulácie vo vodárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Technik v oblasti vodárenstva

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
strojné mechanizmy
4
softvérové prostredie, operačné systémy
4
informatika
4
meracia a regulačná technika
4
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
3
stroje a zariadenia vo vodárenstve
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
diagnostikovanie porúch elektrických a elektronických zariadení
4
posudzovanie a formulácia požiadaviek na softvér, hardvér, štruktúru a zabezpečenie informačného systému v rámci riadenia fungovania informačných technológií organizácie
4
koordinácia servisu a údržby bežného hardvéru a inej výpočtovej techniky
Špecifikácia:
PC a ich periférne zariadenia
4
monitoring a analýza technicko-prevádzkových údajov dispečingu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.