Hrobár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hrobár má na starosti kopanie hrobov, spúšťanie truhly a následnú úpravu hrobového miesta po pochovaní. Pri kremácii pripravuje truhlu s ľudskými alebo zvieracími pozostatkami na spopolnenie. Otvára a uzatvára hrobky, exhumuje, ukladá urny, vykonáva rozptyl spopolnených ľudských ale aj zvieracích pozostatkov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Kopáč hrobov
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9629 - Pomocní pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08
9629001 - Hrobár
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v službách

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady BOZP a PO
2
technológia otvárania a následnej úpravy hrobu
2
pohrebné služby
1
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
1
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
1
metódy prípravy a organizácie pracoviska
1
postupy otvárania a zakrývania krypty
1
spôsoby procesu exhumácie
1
pracovné náradie, nástroje a osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zemných prácach
1
kremačné zariadenia
1
náležitosti a zvyklosti pri pohrebných obradoch
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha spaľovacích pecí na spaľovanie mŕtvych
1
dodržiavanie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a požiarnej ochrany
1
exhumácia (vykopanie telesných pozostatkov z hrobu) a ďalšie ukladanie telesných pozostatkov
1
otváranie a uzatváranie hrobov alebo hrobiek, odnášanie a ukladanie rakiev do hrobov, exhumácia zotletých a nezotletých ostatkov na určené miesto, odpratanie starého hrobového príslušenstva
1
otvorenie a výkop hrobu predpísaných rozmerov a hĺbky
1
ukladanie rakvy s telesnými pozostatkami do hrobu alebo hrobky
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.