Operátor stroja na rezanie dreva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor stroja na rezanie dreva nastavuje, vykonáva a kontroluje riadiaci proces prevádzky stroja pri poreze guľatiny.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Strojník pre piliarske spracovanie guľatiny, Pásovkár, Rámovkár
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08
8172006 - Operátor stroja na rezanie dreva
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania dreva

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Špecifikácia:
Normy týkajúce sa spracovania dreva.
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
technologické postupy spracovania dreva
4
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Špecifikácia:
Stroje na rezanie dreva na rezanie guľatiny (skracovacie, rozmietacie, omietacie), píla – rámová, pásová, uhľová - kotúčová, piliarske centrá a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava vstupného materiálu (priemyselný výrez) na rezanie
4
obsluha strojov a zariadení na rozmietanie (rozrezanie) priziem
4
obsluha strojov a zariadení na rezanie guľatiny
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na rezanie guľatiny
4
posudzovanie kvality a kontrola polotovarov (napr. prizmy) pri rezaní guľatiny
4
výstupná kontrola výrobkov z procesu rezania (napr. hranoly, fošne a dosky)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.