Ručný práč

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Ručný práč

Ručný práč ručne perie textílie, bielizeň a odevné výrobky z chúlostivých a jemných materiálov. Pranie vykonáva na nízkokapacitných pracích strojoch bez dávkovacích zariadení, na pracích strojoch s ručným ovládaním, prípadne iba ručne.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9121 - Ruční práči a žehliari
SK ISCO-08 9121001 - Ručný práč
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Práč, žehliar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
  Špecifikácia:
  Základné skúšky na identifikáciu textilných materiálov.
 • stupeň EKR 1 vlastnosti čistiacich chemických prípravkov
  Špecifikácia:
  Vplyv chemikálií a roztokov na vlastnosti textílií, pracej vody a na životné prostredie.
 • stupeň EKR 1 technológia prania, odvodňovania, sušenia bielizne a odevov
  Špecifikácia:
  Základné informácie o spôsoboch prania, kombinovanie materiálov na základe materiálového prevedenia a farieb do náplní pracích strojov, prípadne ručného kúpeľa
 • stupeň EKR 1 normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
 • stupeň EKR 1 technológia mokrého čistenia
 • stupeň EKR 1 zdravie a hygiena pri práci
 • stupeň EKR 1 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 1 postupy ručného prania
 • stupeň EKR 1 typy pracích zariadení
  Špecifikácia:
  nízkokapacitné pracie stroje, pracie stroje s ručným ovládaním, elektronické ovládanie čerpadiel, atď.
 • stupeň EKR 1 ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 1 ručné pranie bielizne a odevov
 • stupeň EKR 1 orientácia v textilných etiketách o spôsoboch pracieho postupu odevov, bielizne a iných textílií
 • stupeň EKR 1 čistenie a pranie scénických kostýmov a doplnkov v umeleckej tvorbe
 • stupeň EKR 1 pranie a sušenie bielizne a odevov a ich drobné opravy
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie hygienických predpisov v prevádzke práčovní a čistiarní
 • stupeň EKR 1 hygienicko-sanitačná činnosť v prevádzke čistiarní a práčovní
 • stupeň EKR 1 orientácia v normách a predpisoch na pranie a čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
 • stupeň EKR 1 váženie a označovanie bielizne, odevov a iných tovarov, vrátene identifikácie skrytých a viditeľných chýb
 • stupeň EKR 1 príjem odevov a textilných výrobkov v prevádzke chemickej čistiarne a mokrého čistenia
 • stupeň EKR 1 triedenie objednávok podľa sortimentného zaradenia objednávky, druhu materiálu, stupňa zašpinenia, stálosti vyfarbenia, spôsobu žehlenia, mangľovania alebo tvarovania
 • stupeň EKR 1 príprava zmesí a roztokov pracích a pomocných prostriedkov na procesy predpierky, prania a textilných úprav a obsluha dávkovacích zariadení
 • stupeň EKR 1 odvodňovanie a odstreďovanie bielizne a odevov
 • stupeň EKR 1 sušenie bielizne a odevov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie