Žehliar

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Žehliar žehlí s použitím ručných žehličiek, naparovacích žehličiek, naparovacích odevných lisov, naparovacích figurín a priemyselných žehličov určených na žehlenie posteľnej bielizne, pracovného a osobného ošatenia, odevných výrobkov, dekoračných textílií, osobnej a reštauračnej bielizne.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9121 - Ruční práči a žehliari
SK ISCO-08
9121003 - Žehliar
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Práč, žehliar

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
2
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
žehliaca a fixačná technika
2
interné predpisy a normy v prevádzke žehliarne
2
postupy prác pri žehlení
2
techniky naparovania textílií
2
druhy žehliacich a naparovacích zariadení
Špecifikácia:
napr. ručné žehličky, naparovacie žehličky, naparovacie odevné lisy, naparovacie figuríny, naparovacie priemyselné žehliče atď.
2
normy a predpisy na žehlenie bielizne, odevov a iných textílií
2
ochranný odev a pracovné pomôcky
Špecifikácia:
používané pri práci žehliara
2
zásady poskytovania prvej pomoci pri popálení
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie hygienických predpisov v prevádzke práčovní a čistiarní
2
hygienicko-sanitačná činnosť v prevádzke čistiarní a práčovní
2
jednoduché žehlenie
2
žehlenie rovnej bielizne
2
žehlenie tvarovej bielizne a odevov
2
žehlenie textilných výrobkov (okrem odevov a bielizne)
2
určovanie technologického postupu žehlenia, mandlovania a tvarovania bielizne, odevov a ďalších výrobkov, obsluha strojov a technologických zariadení na vkladanie, žehlenie, mandlovanie a tvarovanie
2
balenie a skladovanie čistej bielizne a odevov do medziskladu
2
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Špecifikácia:
v prípade popálenín
2
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
tvarovanie odevov žehlením
2
skladanie vyžehlenej bielizne a iných textílií a ich uskladnenie
2
orientácia v textilných etiketách o spôsoboch pracieho a žehliaceho postupu odevov, bielizne a iných textílií
2
obsluha strojov a technologických zariadení na vkladanie, žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, tepelné tvarovanie a mangľovanie textilných výrobkov
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.