Vizážista, kolorista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vizážista, kolorista

Vizážista, kolorista poskytuje kvalifikované osobné služby a odborné poradenstvo v oblasti celkového vzhľadu klienta (vizáže a úpravy vlasov). Určuje správnu osobnostnú typológiu klienta podľa určitých znakov, temperamentu, farby pleti, typu a stavby tváre. Vykonáva líčenie na rôzne udalosti, lepí riasy, aplikuje dekoratívne prvky a ozdoby. Vykonáva konečnú úpravu vlasov, fúzov a brady.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Odborník na celkový vonkajší vzhľad osôb
Štylista
Vizážový špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08 5142005 - Vizážista, kolorista
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Kozmetik (vizážista)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • umelecký talent

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 postupy líčenia
 • stupeň EKR 3 vizážistika
 • stupeň EKR 3 metódy starostlivosti o vlasy a vlasovú pokožku
 • stupeň EKR 3 postupy starostlivosti o pleť
 • stupeň EKR 3 technologické a metodické postupy procedúr mechanického čistenia pleti
 • stupeň EKR 3 tvárová typológia, korekcie
 • stupeň EKR 3 tvary obočí, očí, pier
 • stupeň EKR 3 spôsoby odborného poradenstva pre starostlivosť o pleť
 • stupeň EKR 3 koloristika a kolorimetria
 • stupeň EKR 3 dámske, pánske a detské účesy
 • stupeň EKR 3 typy a metódy permanentného make-upu
 • stupeň EKR 3 estetika
  Špecifikácia:
  v súvislosti s vizážistikou
 • stupeň EKR 3 postupy starostlivosti o vlasy a ich úpravu
 • stupeň EKR 3 vybavenie a usporiadanie kozmetického salónu
  Špecifikácia:
  zariadenie pracoviska vizážistu, koloristu
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
 • stupeň EKR 3 stavba a funkcie kože, kožné choroby
 • stupeň EKR 3 postupy tvorby ceny
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti kozmetických prípravkov
 • stupeň EKR 3 módne trendy
 • stupeň EKR 3 zdravotné riziká v súvislosti s používaním prípravkov na vizážistiku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 poradenstvo v oblasti profesionálneho kozmetického ošetrovania a domácej starostlivosti o pleť a telo
  Špecifikácia:
  Používanie vhodných prostriedkov a postupov podľa typu, stavu pleti, veku i pracovného prostredia.
 • stupeň EKR 3 poskytovanie informácií o súčasných trendoch v oblasti účesovej tvorby
 • stupeň EKR 3 profesionálny make-up a vizáž, denné, večerné a fantazijné líčenie
 • stupeň EKR 3 tvarovanie vlasov elektrickým ondulačným železom, ondulačnými kliešťami a žehličkou
 • stupeň EKR 3 vytváranie denných a večerných účesov
 • stupeň EKR 3 poradenstvo v dekoratívnej kozmetike, vizážistika a určovanie farebnej typológie
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie hygienických zásad v oblasti starostlivosti o pleť, vlasy a telo
 • stupeň EKR 3 empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
 • stupeň EKR 3 objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do kaderníckej alebo kozmetickej prevádzky
 • stupeň EKR 3 diagnostika pleti, výber vhodného kozmetického ošetrenia a prípravkov
 • stupeň EKR 3 líčenie s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 voľba postupu prác a pracovných pomôcok
 • stupeň EKR 3 tvorba ceny
  Špecifikácia:
  zhodnotenie nákladov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát na vizážistiku viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie