Hodinár - výrobca, opravár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hodinár - výrobca, opravár vyrába, opravuje, nastavuje, reštauruje hodiny a iné časomerné prístroje a ich súčiastky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Mechanik hodín
Opravár hodín
Reštaurátor hodín
Výrobca hodín
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7311 - Výrobcovia a opravári presných prístrojov
SK ISCO-08
7311001 - Hodinár - výrobca, opravár
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Hodinár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
organizovanie a plánovanie práce
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
3
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
3
elektrotechnika
3
technológia obrábania kovov
3
časomerné prístroje a zariadenia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavovanie súčastí prístrojov a zariadení presnej mechaniky, vrátane elektronických prvkov, ich montáž, justáž a obnovenie
3
orientácia v normách a v technickej dokumentácii hodín a časomerných zariadení
3
zostavovanie a montáž rôznych druhov hodín a časomerných zariadení
3
voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok na vykonávanie opráv hodín a časomerných zariadení
3
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok hodín a časomerných zariadení
3
diagnostikovanie porúch hodín a časomerných zariadení
3
nastavovanie a opravy hodín a časomerných zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.