Manikér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Manikér

Manikér poskytuje profesionálnu starostlivosť o ruky a nechty prostredníctvom mokrej, suchej, japonskej, SPA, HOT, detskej a pánskej manikúry. Zmäkčuje kožu, skracuje nechty, brúsi, upravuje ich do rôznych tvarov, lakuje, odlakováva a zdobí ich. Aplikuje peelingy a masky, robí zábaly a masáže. Regeneruje a vyživuje nechty a pokožku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Manikérka
Odborný konzultant v manikúre
Prevádzkovateľ osobných služieb v starostlivosti o nechty a ruky
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08 5142003 - Manikér
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Pedikér, manikér

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 nechtové tovaroznalectvo
 • stupeň EKR 3 vybavenie a usporiadanie kozmetického salónu
  Špecifikácia:
  Nástroje a náčinie, pracovné a ochranné pomôcky, spotrebný materiál, kozmetické a nechtové výrobky, prevádzkový a hygienický režim.
 • stupeň EKR 3 postupy odlakovania, lakovania a zdobenia nechtov
 • stupeň EKR 3 klasická masáž rúk
  Špecifikácia:
  Účinky, indikácie, kontraindikácie, techniky, postupy pri používaní zábalov (parafín, rašelina, morské bahno)a aplikácii peelingov a masiek na ruky.
 • stupeň EKR 3 typy manikúr
  Špecifikácia:
  Tradičná japonská manikúra, SPA manikúra, HOT manikúra, detská manikúra, pánska manikúra.
 • stupeň EKR 3 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 3 zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
 • stupeň EKR 3 organická chémia
  Špecifikácia:
  Kozmetická chémia - zloženie a účinky kozmetických prípravkov v starostlivosti o ruky a nechty (výživa, regenerácia, hydratácia, stimulácia, ochrana).
 • stupeň EKR 3 zdravoveda
 • stupeň EKR 3 fyziológia človeka
  Špecifikácia:
  Fyziológia ruky, ako dôležitého nástroja pre človeka.
 • stupeň EKR 3 anatómia človeka
  Špecifikácia:
  Anatómia ruky: koža, kosti, svaly, nervy a krvné cievy.
 • stupeň EKR 3 dermatológia
  Špecifikácia:
  Kožné ochorenia nechtov a pokožky rúk, zmeny na koži a nechtoch, vnútorné a vonkajšie vplyvy
 • stupeň EKR 3 marketing v oblasti služieb
 • stupeň EKR 3 metódy starostlivosti o ruky a prírodné nechty
 • stupeň EKR 3 zásady suchej a mokrej manikúry
  Špecifikácia:
  Suchá manikúra: technologické, metodické a hygienické zásady pri suchej prístrojovej manikúre, indikácie a kontraindikácie, potrebná výbava a nastavovanie brúsky, frézy, sterilizátora a ultrazvuku. Mokrá manikúra: technologické, metodické a hygienické zásady, indikácie a kontraindikácie. Správne postupy pri práci, dezinfekcia rúk, kúpeľ prstov, skracovanie nechtov pilovaním a nie strihaním, zmäkčovanie a zatlačovanie kutikuly, opracovanie nechtových valov, použitie štipiek namiesto nožničiek.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do kaderníckej alebo kozmetickej prevádzky
 • stupeň EKR 3 diagnostika rúk a nechtov a výber správneho kozmetického ošetrenia
  Špecifikácia:
  Výber manikúrových nožničiek alebo štipiek. Rozoznanie prípadov, ktoré posunúť do kompetencie kožnej lekárky. Diagnóza problémov na prírodných nechtoch (lámavé, rozštiepené, suché, krehké, olupujúce sa nechty) a výber vhodného ošetrenia na nechty (regenerácia, zvlhčenie, výživa, spevnenie, stimulácia pre rast nechtovej platničky, ochrana nechtov a pokožky rúk).
 • stupeň EKR 3 tvarovanie (strihanie, brúsenie, úprava) nechtov pomocou ručných nástrojov
  Špecifikácia:
  Správne techniky a postupy pri klasickej mokrej, regeneračnej japonskej alebo relaxačnej SPA manikúre. Starostlivosť o prírodné nechty (skracovanie nechtov pilovaním alebo frézkou, zmäkčovanie a zatlačovanie kutikuly, používanie štipiek, opracovanie nechtových valov, záverečné ošetrenie).
 • stupeň EKR 3 pánska manikúra, detská manikúra, spa/hot manikúra
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a starostlivosť o ruky a nechty
  Špecifikácia:
  Kúpele, peeling, zábaly, zmäkčovanie kože, masáže.
 • stupeň EKR 3 poradenstvo pre domácu starostlivosť o ruky a prírodné nechty
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie rúk a nechtov použitím prístrojov
  Špecifikácia:
  Používanie žehličky na nechty, ultrazvuku, soft laseru.
 • stupeň EKR 3 semipermanentné maľovanie na ruky
 • stupeň EKR 3 cenotvorba v službách
 • stupeň EKR 3 empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
 • stupeň EKR 3 tvorivé zdobenie, maľovanie nechtov
 • stupeň EKR 3 lakovanie nechtov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie hygienických zásad v oblasti starostlivosti o pleť, vlasy a telo
  Špecifikácia:
  Dezinfekcia podláh, pracovných stolov a nástrojov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie z vykonanej kvalifikačnej skúšky k preukázaniu spôsobilosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie