Manikér

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Manikér poskytuje profesionálnu starostlivosť o ruky a nechty prostredníctvom mokrej, suchej, japonskej, SPA, HOT, detskej a pánskej manikúry. Zmäkčuje kožu, skracuje nechty, brúsi, upravuje ich do rôznych tvarov, lakuje, odlakováva a zdobí ich. Aplikuje peelingy a masky, robí zábaly a masáže. Regeneruje a vyživuje nechty a pokožku.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Manikérka
Odborný konzultant v manikúre
Prevádzkovateľ osobných služieb v starostlivosti o nechty a ruky
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08
5142003 - Manikér
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Pedikér, manikér

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nechtové tovaroznalectvo
3
vybavenie a usporiadanie kozmetického salónu
Špecifikácia:
Nástroje a náčinie, pracovné a ochranné pomôcky, spotrebný materiál, kozmetické a nechtové výrobky, prevádzkový a hygienický režim.
3
postupy odlakovania, lakovania a zdobenia nechtov
3
klasická masáž rúk
Špecifikácia:
Účinky, indikácie, kontraindikácie, techniky, postupy pri používaní zábalov (parafín, rašelina, morské bahno)a aplikácii peelingov a masiek na ruky.
3
typy manikúr
Špecifikácia:
Tradičná japonská manikúra, SPA manikúra, HOT manikúra, detská manikúra, pánska manikúra.
3
obchodné vzťahy
3
zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
3
organická chémia
Špecifikácia:
Kozmetická chémia - zloženie a účinky kozmetických prípravkov v starostlivosti o ruky a nechty (výživa, regenerácia, hydratácia, stimulácia, ochrana).
3
zdravoveda
3
fyziológia človeka
Špecifikácia:
Fyziológia ruky, ako dôležitého nástroja pre človeka.
3
anatómia človeka
Špecifikácia:
Anatómia ruky: koža, kosti, svaly, nervy a krvné cievy.
3
dermatológia
Špecifikácia:
Kožné ochorenia nechtov a pokožky rúk, zmeny na koži a nechtoch, vnútorné a vonkajšie vplyvy
3
marketing v oblasti služieb
3
metódy starostlivosti o ruky a prírodné nechty
3
zásady suchej a mokrej manikúry
Špecifikácia:
Suchá manikúra: technologické, metodické a hygienické zásady pri suchej prístrojovej manikúre, indikácie a kontraindikácie, potrebná výbava a nastavovanie brúsky, frézy, sterilizátora a ultrazvuku. Mokrá manikúra: technologické, metodické a hygienické zásady, indikácie a kontraindikácie. Správne postupy pri práci, dezinfekcia rúk, kúpeľ prstov, skracovanie nechtov pilovaním a nie strihaním, zmäkčovanie a zatlačovanie kutikuly, opracovanie nechtových valov, použitie štipiek namiesto nožničiek.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do kaderníckej alebo kozmetickej prevádzky
3
diagnostika rúk a nechtov a výber správneho kozmetického ošetrenia
Špecifikácia:
Výber manikúrových nožničiek alebo štipiek. Rozoznanie prípadov, ktoré posunúť do kompetencie kožnej lekárky. Diagnóza problémov na prírodných nechtoch (lámavé, rozštiepené, suché, krehké, olupujúce sa nechty) a výber vhodného ošetrenia na nechty (regenerácia, zvlhčenie, výživa, spevnenie, stimulácia pre rast nechtovej platničky, ochrana nechtov a pokožky rúk).
3
tvarovanie (strihanie, brúsenie, úprava) nechtov pomocou ručných nástrojov
Špecifikácia:
Správne techniky a postupy pri klasickej mokrej, regeneračnej japonskej alebo relaxačnej SPA manikúre. Starostlivosť o prírodné nechty (skracovanie nechtov pilovaním alebo frézkou, zmäkčovanie a zatlačovanie kutikuly, používanie štipiek, opracovanie nechtových valov, záverečné ošetrenie).
3
pánska manikúra, detská manikúra, spa/hot manikúra
3
ošetrovanie a starostlivosť o ruky a nechty
Špecifikácia:
Kúpele, peeling, zábaly, zmäkčovanie kože, masáže.
3
poradenstvo pre domácu starostlivosť o ruky a prírodné nechty
3
ošetrovanie rúk a nechtov použitím prístrojov
Špecifikácia:
Používanie žehličky na nechty, ultrazvuku, soft laseru.
3
semipermanentné maľovanie na ruky
3
cenotvorba v službách
3
empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
3
tvorivé zdobenie, maľovanie nechtov
3
lakovanie nechtov
3
dodržiavanie hygienických zásad v oblasti starostlivosti o pleť, vlasy a telo
Špecifikácia:
Dezinfekcia podláh, pracovných stolov a nástrojov.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie z vykonanej kvalifikačnej skúšky k preukázaniu spôsobilosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.