Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov obsluhuje linky, stroje a zariadenia pri príprave, miešaní a spracovaní zmesí na báze plastov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Plastikár
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8142 - Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov
SK ISCO-08
8142000 - Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu
Operátor chemickej výroby

Kompetencie

informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
3
strojné mechanizmy
3
anorganická chémia
3
technológia anorganických výrob
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
3
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
2
priemyselná ekológia
2
organická chémia
2
chémia makromolekulárnych látok
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
3
obsluha strojov a zariadení vo výrobe polotovarov a výrobkov z plastov
3
obsluha strojov a zariadení na potlač výrobkov z plastových hmôt
3
obsluha strojov na tvarovanie plastových profilov
3
obsluha lisov alebo vstrekovacích strojov na lisovanie alebo vstrekovanie výrobkov z plastov
3
obsluha strojov a zariadení pri príprave a spracovaní zmesí a roztokov na báze plastov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.