Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov

Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov obsluhuje linky, stroje a zariadenia pri príprave, miešaní a spracovaní zmesí na báze plastov.

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Plastikár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8142 - Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov
SK ISCO-08 8142000 - Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu Operátor chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 3 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 3 anorganická chémia
 • stupeň EKR 3 technológia anorganických výrob
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 2 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 2 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 2 organická chémia
 • stupeň EKR 2 chémia makromolekulárnych látok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení vo výrobe polotovarov a výrobkov z plastov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení na potlač výrobkov z plastových hmôt
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov na tvarovanie plastových profilov
 • stupeň EKR 3 obsluha lisov alebo vstrekovacích strojov na lisovanie alebo vstrekovanie výrobkov z plastov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení pri príprave a spracovaní zmesí a roztokov na báze plastov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie