Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy

Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy obsluhuje stroje a vykonáva prípravné práce na zariadeniach a linkách na miešanie zmesí, prípravu polotovarov a výrobu gumárenských výrobkov a polotovarov.

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Gumár Operátor gumárenskej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8141 - Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy
SK ISCO-08 8141000 - Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu Operátor chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 gumárenské suroviny
 • stupeň EKR 3 technológia výroby gumárenských výrobkov
 • stupeň EKR 3 technológia prípravy zmesí pre výrobu pneumatík
 • stupeň EKR 3 technológia prípravy gumárenských zmesí
 • stupeň EKR 3 technológia výroby pneumatík
 • stupeň EKR 2 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 2 ekonomika a riadenie chemickej výroby
 • stupeň EKR 2 technológia opráv a protektorovania pneumatík
 • stupeň EKR 2 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 2 základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
 • stupeň EKR 2 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 2 anorganická chémia
 • stupeň EKR 2 organická chémia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha gumárenských strojov a zariadení vo výrobe a pri vulkanizácii všetkých druhov pneumatík (veloplášťov, motoplášťov, autoplášťov)
 • stupeň EKR 3 obsluha gumárenských strojov a zariadení na miešanie, ohrievanie a ťahanie gumárenských zmesí a ich úpravu
 • stupeň EKR 2 riadenie ovládacích panelov dis/kontinuálnej linky na výrobu zmesí, profilov, výrobkov technickej, zdravotnej, potravinárskej pryže
 • stupeň EKR 2 riadenie ovládacích panelov štvorvalcovej linky na pogumovávanie textilu v gumárenskej výrobe a vo výrobe veloplášťov, motoplášťov a autoplášťov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie