Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy obsluhuje stroje a vykonáva prípravné práce na zariadeniach a linkách na miešanie zmesí, prípravu polotovarov a výrobu gumárenských výrobkov a polotovarov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Gumár Operátor gumárenskej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8141 - Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy
SK ISCO-08
8141000 - Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu
Operátor chemickej výroby

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
gumárenské suroviny
3
technológia výroby gumárenských výrobkov
3
technológia prípravy zmesí pre výrobu pneumatík
3
technológia prípravy gumárenských zmesí
3
technológia výroby pneumatík
3
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
2
ekonomika a riadenie chemickej výroby
2
technológia opráv a protektorovania pneumatík
2
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
2
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
2
priemyselná ekológia
2
anorganická chémia
2
organická chémia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha gumárenských strojov a zariadení vo výrobe a pri vulkanizácii všetkých druhov pneumatík (veloplášťov, motoplášťov, autoplášťov)
3
obsluha gumárenských strojov a zariadení na miešanie, ohrievanie a ťahanie gumárenských zmesí a ich úpravu
3
riadenie ovládacích panelov dis/kontinuálnej linky na výrobu zmesí, profilov, výrobkov technickej, zdravotnej, potravinárskej pryže
2
riadenie ovládacích panelov štvorvalcovej linky na pogumovávanie textilu v gumárenskej výrobe a vo výrobe veloplášťov, motoplášťov a autoplášťov
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.