Strojný zámočník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojný zámočník vykonáva činnosti súvisiace s demontážou, montážou a opravami častí strojov a zariadení alebo ručne opracúva strojné súčiastky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Mechanik strojov a zariadení
Montér - zámočník
Strojný mechanik
Zámočník
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7222 - Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
SK ISCO-08
7222001 - Strojný zámočník (okrem banského)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Zámočník

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
fyzická zdatnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia obrábania kovov
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
3
technológia sústruženia
3
technológia frézovania
3
technológia brúsenia
3
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
3
technické parametre strojárskych výrobkov
3
metódy merania dĺžok a uhlov
3
strojárstvo
3
kovové materiály a ich vlastnosti
3
strojné súčiastky a ich parametre
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
montážne technológie v strojárskej výrobe
3
technológia v strojárskej výrobe so zameraním na povrchové úpravy materiálov
Špecifikácia:
Základné vedomosti.
3
technológia opráv a zoraďovania výrobných strojov a zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov (napr. rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.)
Špecifikácia:
Napríklad rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.
3
základné technické operácie pri spojovaní, obrábaní a spracovaní kovových i nekovových materiálov
3
zámočnícke práce
3
ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov
3
ručné opracovávanie strojných častí
3
orysovanie súčastí a polotovarov s použitím meradiel, rysovačského náradia a pomôcok, prípadne prístrojov
3
úpravy a dokončovanie povrchov strojových súčiastok brúsením a leštením
3
zlícovanie dielov z plechu, vrátane vyrovnávania po zváraní
3
vykonávanie najjednoduchších montážnych prác (napr. zostavovanie dielov nenáročných výrobkov bez použitia spojovacích súčastí, montáž jednoduchých šraubových a nitových spojov a pod.)
Špecifikácia:
Napríklad zostavovanie dielov nenáročných výrobkov bez použitia spojovacích súčastí, montáž jednoduchých šraubových a nitových spojov a pod.
3
výroba prípravkov a prototypov podľa výkresovej dokumentácie
3
údržba strojov a zariadení, náradia s súčiastok
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.