Odborný pracovník platidiel

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník platidiel vykonáva odborné činnosti súvisiace s prípravou a analýzou bankoviek a mincí.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3311 - Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi
SK ISCO-08
3311004 - Odborný pracovník platidiel
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy evidencie a archivácie
6
technická problematika platidiel
6
vykonávacie predpisy hotovostného peňažného obehu
6
ochranné prvky platidiel
6
postupy analýz a expertíz platidiel
6
spôsoby a postupy klasifikácie bankoviek a mincí
Špecifikácia:
vrátane zisťovania podozrivých, necelých a poškodených bankoviek a mincí
6
spôsoby recyklácie eurobankoviek
6
účtovníctvo
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
6
príprava odborných posudkov pre orgány činné v trestnom konaní
6
vykonávanie analýz a expertíz falzifikátov platidiel zadržaných na území SR vrátane vypracovávania štatistík
6
koordinácia procesu ochrany platidiel a bezhotovostných prostriedkov proti falšovaniu
6
zabezpečovanie recyklácie platidiel
6
archivovanie a evidovanie falzifikátov bankoviek a mincí
6
komunikácia s tuzemskými a zahraničnými orgánmi a inštitúciami v oblasti recyklácie eurobankoviek
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.