Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe vykonáva podľa pracovného postupu alebo výkresovej dokumentácie, v určitom časovom limite, čiastkové montážne operácie prevažne ručného charakteru, pri ktorých z viacerých častí (súčiastok, dielcov, dielov) zostavuje vyšší celok a podieľa sa na finálnom produkte.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Montážny robotník
Operátor výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8211 - Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe
SK ISCO-08
8211000 - Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Montážny pracovník

Kompetencie

tímová práca
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
technická gramotnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
montážne stroje a zariadenia v strojárskej výrobe
3
montážne technológie v strojárskej výrobe
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
prevážanie a prenášanie materiálu ručne alebo prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
3
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
3
montážne operácie na linke v strojárskej (automobilovej) výrobe
3
obsluha montážnych strojov a zariadení v strojárskej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.