Nastavovač priemyselných robotov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Nastavovač priemyselných robotov zabezpečuje nastavenie parametrov a programovanie priemyselných robotov. Modifikuje, optimalizuje a zabezpečuje prevádzkovú obsluhu, kontroluje dosahovanú kvalitu, identifikuje poruchy, zabezpečuje čistenie priemyselného robota a jeho plynulý chod s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
7223 - Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
SK ISCO-08
7223002 - Nastavovač priemyselných robotov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Nastavovač strojov

Kompetencie

matematická gramotnosť
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Špecifikácia:
4
robotika
4
mechatronika
4
PLC (Programovateľný logický automat)
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
3
logika programovania
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii na nastavovanie priemyselných robotov
4
programovanie priemyselných robotov
4
obsluha programovateľných zariadení na striekanie povrchu a ďalšie povrchové úpravy
4
obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok číslicovo riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
3
údržba a opravy číselne riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
3
používanie náradia na údržbu a opravy strojov a zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.