Nastavovač CNC strojov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Nastavovač CNC strojov vykonáva osadenie stroja upínačmi náradia, náradím a upína materiál. Nastavuje stroj, skúša a odlaďuje program a nastavenie stroja. Vykonáva výmenu opotrebených alebo poškodených nástrojov v stroji a korekcie v nastavení stroja.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Mechanik - nastavovač
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
7223 - Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
SK ISCO-08
7223001 - Nastavovač CNC strojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Nastavovač strojov

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
4
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
4
technológia obrábania kovov
4
technológia sústruženia
4
technológia frézovania
4
technológia vŕtania a vyvrtávania
4
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
4
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
4
technológia brúsenia
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
technológia elektroiskrového, beztrieskového obrábania
3
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
2
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
2
konštrukčné časti strojov
Špecifikácia:
Ložiská, vedenia, motory, uloženia.
2
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
1
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
modifikácia programov pre cnc výrobné stroje
4
upínanie nástrojov, polotovarov a obrobkov a ustanovovanie ich polohy na bežných druhoch obrábacích strojov
4
ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
4
nastavovanie výrobných strojov, zariadení, liniek, prípravkov, náradí a meradiel
4
orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii
4
voľba postupu práce, pomôcok a náhradných dielov na zostavovanie, montáž a obnovenie cnc výrobných strojov, pram, pracovísk a liniek, ich komponentov a agregátov
4
odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
3
kontrola výsledkov nastavovania posudzovaním chodu nastavených strojov, zariadení, liniek, rozmerov a ďalších parametrov na ich vyrobených produktoch
3
obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
3
práca s grafickými a výpočtovými programami v strojárstve
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.