Hotelová gazdiná

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hotelová gazdiná vedie a riadi tím chyžných, komunikuje s hotelovými hosťami a rieši ich požiadavky. Spolupracuje s recepciou, eviduje a vykonáva inventarizáciu zvereného majetku, tovaru a prostriedkov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
5151 - Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach
SK ISCO-08
5151003 - Hotelová gazdiná
Divízia SK NACE Rev. 2
Ubytovanie
Príslušnosť k povolaniu
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
svetový jazyk
3
zásady vedenia pracovného kolektívu
3
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
3
inventarizácia
3
prevádzka ubytovacích zariadení
3
technologické postupy upratovania
3
postupy preberania tovaru
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie a organizácia pracovníkov a činností na zabezpečenie plynulého chodu zverených úsekov
3
výdaj kľúčov, odomykanie a zamykanie budovy v súlade s domovým poriadkom, dozor nad používaním spoločných priestorov budovy
3
kontrola dodávok potravín, bielizne, pomocného materiálu a prostriedkov, kontrola a vydávanie zásob
3
kontrola dodržovania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc či predpisov
3
kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavenia
3
kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
3
kontrola skladových zásob a ich pohybov
3
základné upratovacie činnosti v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb
3
ošetrovanie a skladovanie nápojov
3
skladovanie potravinárskych surovín
3
obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
3
komunikácia v prevádzke a so zákazníkmi
3
posudzovanie a ovplyvňovanie interpersonálnych vzťahov a interná komunikácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.