Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním stanovených technologických postupov. Posudzuje kvalitu nových výrobkov a navrhuje opatrenia na optimalizáciu výrobných procesov. Spolupracuje pri príprave cenových kalkulácií, vypracováva a aktualizuje technologickú alebo výkresovú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141041 - Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
7
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
7
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
7
zásady tvorby technologických postupov výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
technické skúšky vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
kontrola dodržiavania technologických postupov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
vedenie technologickej alebo výkresovej dokumentácie na výrobu žiaruvzdorných materiálov
7
stanovenie štandardných technologických postupov a technologických podmienok pre jednotlivé fázy výroby žiaruvzdorných materiálov
7
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
spracovanie pokladov na cenové kalkulácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.