Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu vytvára modely podľa návrhov, vyrába rozmnožovacie zariadenia na formy a formy na vytváranie keramických výrobkov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Formár vo výrobe keramiky
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7314 - Výrobcovia keramiky a hrnčiari
SK ISCO-08
7314003 - Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Formár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
fyzická zdatnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky
3
technológia zhotovovania modelov a foriem pre keramické výrobky
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
nástroje a pomôcky v keramickej výrobe
Špecifikácia:
Účel a použitie štetcov, škrabiek, šín, obrezávacích nožov, pomocných materiálov.
3
spôsoby výpočtov zmršťovania keramických hmôt
Špecifikácia:
Zmršťovanie sušením a zmršťovanie pálením.
3
metódy izolácie modelov a rozmnožovacích zariadení
Špecifikácia:
Izolačné prostriedky, postupy izolácie.
3
materiály v modelárskej praxi
Špecifikácia:
Vlastnosti a použitie keramických hmôt, rôznych druhov sadry, riedidiel a iných pomocných materiálov.
3
postupy výroby rozmnožovacích zariadení vo výrobe keramiky
Špecifikácia:
Rozmnožovacie zariadenie slúži na množenie foriem.
3
pracovné postupy výroby foriem pre keramickú výrobu
Špecifikácia:
Tvorba modelu podľa technického výkresu. Množenie foriem na rozmnožovacom zariadení.
3
technológia sušenia sadrových foriem
Špecifikácia:
Technologické postupy sušenia foriem a rozmnožovacích zariadení.
3
stroje a zariadenia v keramickej výrobe
Špecifikácia:
Účel a použitie strojov v modelárskej dielni - sadrový kruh, miešadlá, čerpadlá, brúsky.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výroba keramických modelov
Špecifikácia:
Výroba, opracovanie a príprava modelu.
3
výroba rozmnožovacieho zariadenia v keramikárskej výrobe
Špecifikácia:
Vytvorenie jednodielneho a viacdielneho zariadenia na rozmnožovanie foriem.
3
práca s materiálmi pri výrobe keramických foriem a modelov
Špecifikácia:
Príprava sadry na odlievanie, izolovanie modelov a rozmnožovacích zariadení.
3
finálne opracovanie keramických foriem a modelov
Špecifikácia:
Konečné opracovanie modelov, rozmnožovacích zariadení a foriem.
3
ovládanie strojov a zariadení v modelárskej dielni
Špecifikácia:
Ovládanie prác na sadrovom kruhu, práca s brúskami, rozplavovačom, čerpadlom.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.