Sklár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sklár ručne tvaruje výrobky zo skloviny naberaním (vo formách aj bez foriem), rozfukovaním a fúkaním, roztáčaním, nalepovaním a vytváraním od ruky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Sklár - bankár
Sklár - fúkač
Sklár - majster na lavici
Sklár - naberač
Sklár - odrážnik
Sklár - pomáhač
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7315 - Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
SK ISCO-08
7315001 - Sklár
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Sklár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
tímová práca
V
fyzická zdatnosť
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sklárske suroviny, ich vlastnosti
3
metódy zošľachťovanie skla
3
druhy skla
3
technológia tavenia skloviny
3
technológia výroby a spracovania dutého skla
3
technológia výroby a spracovania technického skla
3
technológia výroby a spracovania lisovaného skla
3
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
3
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania skla
3
chyby skla
3
technológia tvarovania skla
3
technológia farbenia skla
3
kvalita sklárskych výrobkov
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3
odborné kreslenie v sklárskej výrobe
Špecifikácia:
Základy.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
fúkanie výrobkov zo skloviny do foriem
3
tvarovanie výrobkov zo skloviny ohňom
3
roztáčanie, lepenie a ťahanie výrobkov zo skloviny
3
fúkanie výrobkov z technického skla
3
ručné stláčanie sklených výrobkov
Špecifikácia:
Lisované sklo.
3
ručné tvarovanie sklárskych výrobkov
3
výroba a tvarovanie plochého skla
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.