Brusič skla

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Brusič skla brúsi, jemní, leští a opravuje sklárske výrobky na voľnom alebo viazanom brusive. Zabezpečuje dekoratívne brúsenie a vybrusovanie skla.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Brusič - leštič
Brusič - opravár skla
Brusič - viazané brusivo
Brusič - voľné brusivo
Ozdobný brusič
Zavŕtavač
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
7315 - Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
SK ISCO-08
7315003 - Brusič skla
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Sklár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
fyzická zdatnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
brúsne stroje a zariadenia
3
sklárske suroviny, ich vlastnosti
3
druhy skla
3
technológia brúsenia a chemického leštenia skla
3
technológia rytia skla
3
technológia rezania a obrábania skla
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
3
chyby skla
3
kvalita sklárskych výrobkov
3
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
Špecifikácia:
Brúsiace a leštiace prostriedky.
3
druhy brúsok
3
odborné kreslenie v sklárskej výrobe
Špecifikácia:
Vrátane technického kreslenia.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
metódy zošľachťovania skla
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba postupu práce, nástrojov a technologických podmienok pri brúsení a rytí skla
3
kontrola a posudzovanie vzhľadu a povrchu brúseného skla
3
navrhovanie dekoračných motívov na brúsenie a rytie skla
3
kontrola polotovarov a výrobkov zo skla, keramiky a porcelánu
3
obsluha brúsok na sklo a na výrobu šatónov
Špecifikácia:
Šatón - sklená farebná napodobenina drahokamov s briliantovým výbrusom, podložená zrkadlovou plochou.
3
ručné brúsenie, vybrusovanie, zabrusovanie, jemnenie a leštenie sklených výrobkov
Špecifikácia:
Napr. na hladinárskych strojoch.
3
vybrusovanie dekoračných motívov na sklo na brúsnych kotúčoch
3
zošľachťovanie skla rytím pomocou medených a šmirgľových zmesí
Špecifikácia:
Zošľachťovanie skla a sklárskych výrobkov ďalšími technikami - výhodou.
3
rytie a vybrusovanie dekoračných prvkov, ornamentov a písmen na skle
3
dekorovanie skla vyškrabovaním ihlou, vyťukávaním diamantom
3
leštenie a dotvarovanie povrchu sklených výrobkov ohňom
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zariadení, nástrojov a pomôcok na brúsenie a rytie skla
3
metodická kontrola dodržiavania technologických postupov v sklárskej výrobe
3
označovanie vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
3
obsluha brúsnych strojov a zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.