Dekoratér skla

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dekoratér skla zušľachťuje sklárske výrobky rôznymi technikami.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Maliar skla
Maliar striekač
Pantorytec
Pieskovač skla
Smaltér
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7316 - Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači
SK ISCO-08
7316002 - Dekoratér skla
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Dekoratér (rytec)

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
odborné kreslenie v sklárskej výrobe
3
technológia leptania skla
3
maliarske techniky na sklo
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
metódy kontroly v sklárskej výrobe
2
chyby skla
2
sklárske suroviny, ich vlastnosti
2
metódy zušľachťovania skla
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
maľovanie na sklo
3
dekorovanie skla vysokým smaltom a maliarskymi materiálmi, listrovaním a páskovaním drahými kovmi
3
jednoduché farbenie a dekorovanie výrobkov zo skla, keramiky a porcelánu
3
dekorovanie skla, bižutérnych polotovarov a vianočných ozdôb rôznymi technikami
2
leptanie skla
2
gravírovanie sklárskych výrobkov
3
pieskovanie na sklo
3
striekanie organickými farbami
3
prvotná kontrola kvality výrobkov
3
odstraňovanie a likvidácia nepodarkov
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.