Úpravár žiaruvzdorných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Úpravár žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje obsluhu drviča na rozdružovanie vsádzanej suroviny, kontrolu procesu úpravy suroviny v ťažkých suspenziách a magnetické rozdružovanie suroviny.
Preprava a separácia suroviny.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
8112 - Operátori zariadení na spracovanie nerastov
SK ISCO-08
8112006 - Úpravár žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby stavebných materiálov

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Špecifikácia:
Bezpečnosť práce pri výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov.
3
poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
3
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Chemicko-fyzikálne vlastnosti upravovanej suroviny vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
3
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Chemicko-fyzikálne vlastnosti konečných produktov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
3
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vedenie záznamov.
3
kontrola toku materiálu na drvičoch a magnetických separátoroch
3
vizuálna kontrola chodu strojno-technologických zariadení
3
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov a spolupráca pri ich údržbe
3
odstraňovanie porúch strojno-technologických zariadení
3
regulácia množstva suroviny dodávaného na strojno-technologické zariadenie
3
nastavovanie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Nastavovanie strojno-technologických zariadení na základe odobraných vzoriek z upravených žiaruvzdorných materiálov.
3
odstraňovanie cudzích predmetov zo vsádzanej suroviny
3
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.