Ťahač skleného vlákna

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Ťahač skleného vlákna navádza pramenec sklených vlákien vytekajúcich z bušingu (piecka, ktorá má na dne presne definovaný počet otvorov) cez lubrikačné zariadenie do ťažného stroja, kontroluje správny chod ťažných stanovíšť, zabezpečuje správne označovanie vyrábaných produktov a ich presun na transportné zariadenie.
Horný ťahač.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8181 - Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky
SK ISCO-08
8181001 - Ťahač skleného vlákna
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
fyzická zdatnosť
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia ťahania skleného vlákna
3
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
3
stroje a linky navíjacích stanovíšť
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha pecí a strojových zariadení na výrobu a spracovanie sklených vlákien
3
zabezpečovanie správneho chodu ťažných stanovíšť v sklárskej výrobe
3
obsluha strojného zariadenia v sklárskej výrobe
3
označovanie vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
Špecifikácia:
Zabezpečenie správneho označenia produktov.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.