Spracovateľ skleného vlákna

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Spracovateľ skleného vlákna zabezpečuje spracovanie vlákna do finálnych produktov, obsluhu sušiacich pecí a sekacích liniek. Zabezpečuje sušenie a texturovanie vyrobeného vlákna a jeho spracovanie do družených rovingov (spájanie pramencov vlákna z viacerých návinov do jedného hrubého pramenca). Označuje vyrobené produkty identifikačnými lístkami, balí, váži ich a eviduje v systéme. Zabezpečuje odovzdanie finálnych výrobkov do skladu hotovej výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Manipulačný robotník - balič
Sekač - obsluha cievočníc
Združovač - sekač
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8181 - Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky
SK ISCO-08
8181002 - Spracovateľ skleného vlákna
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
3
sušiace pece a sekacie linky
3
sklárske suroviny, ich vlastnosti
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola množstva a kvality vyrábanej produkcie v sklárskej výrobe
3
označovanie vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
Špecifikácia:
Označovanie produktov identifikačnými lístkami.
3
manipulácia s polotovarom a hotovými výrobkami v sklárskej výrobe
3
sušenie, textúrovanie, združovanie a sekanie sklených vlákien
3
obsluha pecí a strojových zariadení na výrobu a spracovanie sklených vlákien
Špecifikácia:
Obsluha sušiacich pecí (nastavenie parametrov vypaľovania a kontrola nastavených hodnôt), individuálnych zariadení, liniek na sekanie skleného vlákna a plynových zariadení. Vyžadujú sa základné počítačové zručnosti.
3
kontrola množstva a kvality spotrebovávaných návinov
3
vedenie vysokozdvižných vozíkov, vrátane obsluhy zdvíhacieho zariadenia
Špecifikácia:
Obsluha vysokozdvižného motorového vozíka a manipulácia s bremenami pomocou vozíka.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.