Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení systematicky zabezpečuje funkčnosť a plynulý chod výrobných sklárskych zariadení. Kontroluje kvalitu výroby a zoradenie výrobnej linky, vykonáva odber vzoriek a kontrolu výrobkov a zmenou v nastavení zariadenia odstraňuje chyby na výrobkoch.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Nastavovač
Pracovník obsluhy sklárskych zariadení
Strojník - nastavovač
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8181 - Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky
SK ISCO-08
8181003 - Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy skla
4
technológia výroby a spracovania technického skla
4
chyby skla
4
technológia tvarovania skla
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
4
strojné mechanizmy
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
4
zásady kontroly a nastavovania meradiel
4
elektrotechnika
4
elektronické meracie prístroje a systémy
4
optoelektronické prístroje a zariadenia
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
systémy a štandardy kvality v oblasti spracovania skla
4
stroje a zariadenia na výrobu skla
4
spôsoby odoberania vzoriek
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha výrobnej linky
4
kontrola a výmena formy, formových dielov
4
orientácia v normách a v technických podkladoch na výrobu a spracovanie skla
4
kontrola a dodržiavanie technologických postupov v sklárstve
Špecifikácia:
Kontrola teploty temperovacej pece, počtu vyrábaných výrobkov, hodnôt tlaku jednotlivých médií, kontrola dodržiavania intervalu odoberania vzoriek výrobkov.
4
nastavenie a údržba zariadenia, strojov, nástrojov a pomôcok na výrobu skla
4
vykonávanie vizuálnej kontroly a meranie predpísaných rozmerov výrobku
4
odoberanie vzoriek, odstraňovanie chýb na výrobkoch
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.