Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr zabezpečuje váženie jednotlivých surovinových komponentov a ich transport do miešača v zmysle predpísaných receptúr. Namiešaný materiál upravuje kalolisovaním a vákuovým lisovaním. Komunikuje so zamestnancami laboratória o kvalitatívnych parametroch vyrábanej hmoty.
viac...
Obsluha vákuového lisu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Prípravár
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8181 - Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky
SK ISCO-08
8181005 - Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby porcelánu a glazúr
2
suroviny na výrobu keramiky a ich vlastnosti
2
technológia výroby a spracovania keramiky
2
stroje a zariadenia na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
2
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha strojov na centrálnu prípravu keramických hmôt
2
základná údržba strojov a zariadení
2
váženie surovín pre výrobu keramických hmôt a glazúr
2
riadenie transportu surovín do jednotlivých strojových zariadení na spracovanie
2
obsluha kalových čerpadiel
2
obsluha kalolisov a šnekových lisov
2
odoberanie vzoriek pre podnikové laboratórium
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.