Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu vykonáva pomocné, obslužné a manipulačné práce pri výrobe keramiky a porcelánu.
viac...
Doprava a manipulácia s výliskom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Pomocný elektrokeramický robotník
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08
9329010 - Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
suroviny na výrobu keramiky a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Vrátane vedomostí o surovinách na výrobu porcelánu.
2
keramická výroba
2
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
1
stroje a zariadenia na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
1
pracovné pomôcky a náradie v keramickej výrobe
1
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha strojov a zariadení pri výrobe keramiky a porcelánu
2
pomocné práce pri nakladaní a vykladaní tovaru z vypaľovacej pece
Špecifikácia:
Vrátane výroby porcelánu.
2
triedenie, kompletizácia a retušérske práce
Špecifikácia:
Vrátane porcelánových výrobkov.
2
manipulácia so surovinami na výrobu keramických hmôt
2
manipulácia, ukladanie, prevoz, balenie výrobkov v keramickej výrobe
Špecifikácia:
Vrátane porcelánových výrobkov.
2
zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. pri práci vo výškach) a požiarnej ochrany
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.