Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia
Doprava a manipulácia s výliskom.

Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu

Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu vykonáva pomocné, obslužné a manipulačné práce pri výrobe keramiky a porcelánu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Pomocný elektrokeramický robotník
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08 9329010 - Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 suroviny na výrobu keramiky a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Vrátane vedomostí o surovinách na výrobu porcelánu.
 • stupeň EKR 2 keramická výroba
 • stupeň EKR 1 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 1 stroje a zariadenia na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
 • stupeň EKR 1 pracovné pomôcky a náradie v keramickej výrobe
 • stupeň EKR 1 spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 obsluha strojov a zariadení pri výrobe keramiky a porcelánu
 • stupeň EKR 2 pomocné práce pri nakladaní a vykladaní tovaru z vypaľovacej pece
  Špecifikácia:
  Vrátane výroby porcelánu.
 • stupeň EKR 2 triedenie, kompletizácia a retušérske práce
  Špecifikácia:
  Vrátane porcelánových výrobkov.
 • stupeň EKR 2 manipulácia so surovinami na výrobu keramických hmôt
 • stupeň EKR 2 manipulácia, ukladanie, prevoz, balenie výrobkov v keramickej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane porcelánových výrobkov.
 • stupeň EKR 1 zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. pri práci vo výškach) a požiarnej ochrany

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie