Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a/alebo izolačných materiálov vykonáva pomocné práce podľa príkazov vedúceho zmeny, prípadne iných priamych nadriadených. Pri výkone práce sa riadi technologickými, bezpečnostnými, protipožiarnymi pravidlami a pri práci používa OOPP.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Pomocný robotník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08
9329011 - Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Špecifikácia:
Ovládanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Robotník sa pri práci stretáva s rôznymi situáciami a musí byť zaškolený tak, aby svojou činnosťou neprivodil sebe a ostatným úraz.
1
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
poznať základné vlastnosti stavebných a/alebo izolačných materiálov
1
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Špecifikácia:
poznať základné vlastnosti stavebných materiálov
1
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Špecifikácia:
Ovládanie základov technologických procesov. Robotník vykonáva pomocné činnosti vo výrobe. Musí poznať jednotlivé technologické uzly a ich funkcie hlavne s ohľadom na bezpečnosť práce, ale aj aby vedel upozorniť na prípadné poruchy a chyby, ktoré by spozoroval.
1
stroje a zariadenia pre stavebné práce a ich obsluha - podľa konkrétnej špecializácie
Špecifikácia:
vedieť obsluhovať jednoduché stavebné stroje a/alebo jednoduché stroje používané pri výrobe izolačných materiálov
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
manipulácia s polotovarom a hotovými výrobkami vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
vedieť manipulovať s hotovými stavebnými a/alebo izolačnými výrobkami
1
príjem a uskladnenie surovín a pomocného materiálu vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
vedieť ukladať stavebné suroviny a pomocný stavebný a/alebo izolačný materiál
1
základné kontrolné činnosti vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
poznať základné činnosti súvisiace s BOZP a PO pri výrobe stavebných a/alebo izolačných materiálov
1
triedenie, balenie, expedícia a evidencia vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
rozpoznať stavebné a/alebo izolačné materiály a/alebo výrobky z hľadiska ich balenia, triedenia a expedície
1
zavážanie a uskladňovanie polotovarov v stabilných zásobníkoch
Špecifikácia:
starať sa o čistotu a poriadok okolo zásobníkov stavebných a/alebo izolačných materiálov
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.