Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov realizuje pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Triedenie žiaruvzdorných výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Pomocný robotník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08
9329012 - Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
2
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
2
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
2
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
2
normy kvality pre žiaruvzdorné materiály
2
technická dokumentácia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2
dopravné stroje a zariadenia vo výrobe ŽM a úprave surovín
2
úpravárenské procesy
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov a spolupráca pri ich údržbe
2
posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu žiaruvzdorných materiálov
2
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
2
označovanie žiaruvzdorných výrobkov
2
ručné triedenie vyťaženej suroviny vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2
triedenie a evidencia žiaruvzdorných výrobkov
2
kontrola vyťaženej suroviny vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2
plnenie stanovených výkonových noriem vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2
údržba strojov a zariadení v rámci autonómnej údržby
2
obsluha dopravných strojov a zariadení
2
výkon prípravných úpravárenských prác
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.