Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia
Triedenie žiaruvzdorných výrobkov.

Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov

Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov realizuje pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri výrobe žiaruvzdorných materiálov.

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Pomocný robotník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08 9329012 - Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 2 suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 2 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 2 normy kvality pre žiaruvzdorné materiály
 • stupeň EKR 2 technická dokumentácia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 2 dopravné stroje a zariadenia vo výrobe ŽM a úprave surovín
 • stupeň EKR 2 úpravárenské procesy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov a spolupráca pri ich údržbe
 • stupeň EKR 2 posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 2 obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 2 označovanie žiaruvzdorných výrobkov
 • stupeň EKR 2 ručné triedenie vyťaženej suroviny vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 2 triedenie a evidencia žiaruvzdorných výrobkov
 • stupeň EKR 2 kontrola vyťaženej suroviny vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 2 plnenie stanovených výkonových noriem vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 2 údržba strojov a zariadení v rámci autonómnej údržby
 • stupeň EKR 2 obsluha dopravných strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 výkon prípravných úpravárenských prác

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie