Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej skupiny) vykonáva zásah proti narušiteľovi, ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou s použitím sebaobrany a vecných bezpečnostných prostriedkov súkromnej bezpečnostnej činnosti.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Člen zásahovej motorizovanej hliadky
Pracovník fyzickej ochrany poplachového prijímacieho centra/pultu centralizovanej ochrany - PPC/PCO
Security Guard
Výjazdár
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08
5414008 - Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej skupiny)
Divízia SK NACE Rev. 2
Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu
Pracovník SBS

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
manuálna zručnosť
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Špecifikácia:
Ovládanie ručných krátkych strelných palebných a brokových zbraní- streľba na terč, combat streľba
3
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
3
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
3
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
3
technické bezpečnostné systémy
3
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
3
zásady poskytovania prvej pomoci
3
pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
3
metódy a princípy sebaobrany
3
zásady BOZP a PO
3
osobné ochranné prostriedky
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie zbrane, slzného aerosólového rozprašovača a iných vecných bezpečnostných prostriedkov
3
zásahové akcie pri narušení bezpečnosti chránených objektov, zadržiavanie narušiteľov a zaisťovanie miesta činu
3
vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
3
vykonávanie špeciálnych úloh v rámci zásahových skupín, pri plnení náročných technických a taktických postupov, pri zabezpečovaní verejného poriadku, záchrany osôb a ochrany majetku
3
vykonávanie zákrokov proti páchateľom, používanie donucovacích prostriedkov
3
základné činnosti v zásahových jednotkách
3
dodržiavanie zásad BOZP a PO
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
    viac...
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.