Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti spolupracuje na vypracovaní bezpečnostných projektov alebo vykonávaní projektových prác pri spracovávaní projektov zabezpečovacieho alebo poplachového systému. Prevádzkuje systém alebo časti systému, vyhodnocuje narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta a vypracúva plán ochrany chráneného objektu (miesta).
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119015 - Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti
Divízia SK NACE Rev. 2
Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu
Technik súkromnej bezpečnosti

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy projektovania bezpečnostných systémov v organizácii
4
technické bezpečnostné systémy
Špecifikácia:
Zabezpečovacie a poplachové systémy
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
4
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
4
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
softvéry pre odborné aplikácie
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
4
zásady BOZP a PO
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rozširovanie a zavádzanie bezpečnostných technológií
4
obsluha technických bezpečnostných systémov v oblasti policajných a bezpečnostných služieb
4
obsluha poplachových a požiarnych signalizácií, kamerových systémov a ostatných zabezpečovacích zariadení
4
obsluha jednoduchých mechanických a elektronických zabezpečovacích zariadení, poplachových a požiarnych signalizácií a kamerových systémov
4
dodržiavanie zásad BOZP a PO
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
    viac...
  • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.