Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka)

Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka) víta hostí pri príchode do hotela, pomáha hosťom pri nastupovaní a vystupovaní do/z vozidla a otváraní dverí. Nakladá a vykladá batožinu do/z vozidla a pomáha hosťom s jej nosením. Sprevádza hostí do hotelovej izby, oboznamuje ich s jej vybavením. Odpovedá na bežné otázky hostí a rieši ich problémy.

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Bellboy
Bellman
Porter
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9621 - Kuriéri, doručovatelia balíkov a nosiči batožín
SK ISCO-08 9621002 - Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka)
Divízia SK NACE Rev. 2 Ubytovanie
Príslušnosť k povolaniu Manipulant, nosič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 svetový jazyk
 • stupeň EKR 3 zemepis
 • stupeň EKR 2 metódy doručovania listových, cenných a iných zásielok a balíčkov
 • stupeň EKR 2 spôsoby a metódy komunikácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií o ubytovacích a ďalších službách zákazníkom, vrátane informácií o cenách poskytovaných služieb
 • stupeň EKR 4 poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
 • stupeň EKR 3 vybavovanie objednávok hostí
 • stupeň EKR 3 koordinácia a spolupráca s bezpečnostnou službou
 • stupeň EKR 2 vítanie hostí pri príchode do hotela
 • stupeň EKR 2 uvádzanie hostí do izby, vrátane oboznámenia s jej vybavením
 • stupeň EKR 2 zabezpečenie transportu batožiny mimo hotela
 • stupeň EKR 2 zabezpečovanie čistoty priestoru pri vstupe do hotela, v hotelovej hale a vo výťahoch
 • stupeň EKR 2 nakladanie/vykladanie batožiny z/do vozidla, vrátane odnášania batožiny hosťom v priestoroch hotela

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie