Hotelový komorník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hotelový komorník

Hotelový komorník víta v ubytovacom zariadení hostí, pomáha im organizovať ich čas a program. Stará sa o ich pohodlie a dbá na to, aby im boli zabezpečené všetky požadované služby a komfort, napr. vybavenie objednávok, zabezpečenie catteringu alebo prekladateľa, nosenie novín, ak si to situácia vyžaduje. Angažuje sa aj v najmenších detailoch, napr. mu ustelie posteľ.

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5162 - Spoločníci a sluhovia (komorníci)
SK ISCO-08 5162002 - Hotelový komorník
Divízia SK NACE Rev. 2 Ubytovanie
Príslušnosť k povolaniu Spoločník (komorník)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 svetový jazyk
 • stupeň EKR 4 zemepis
 • stupeň EKR 4 metódy obsluhy barových zariadení
 • stupeň EKR 4 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy stráženia malých detí
 • stupeň EKR 3 postupy a metódy upratovania
 • stupeň EKR 3 postupy starostlivosti o domáce zvieratá (nie lekárska)
 • stupeň EKR 3 technologické postupy upratovania
 • stupeň EKR 2 receptúry na prípravu rôznych nápojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 uvedenie hostí, poskytnutie pomoci pri výbere z jedálneho lístka
 • stupeň EKR 4 poskytnutie pomoci pri výbere z vínneho lístka
 • stupeň EKR 4 servírovanie vína
 • stupeň EKR 4 poskytnutie pomoci pri výbere z nápojového lístka
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií o ubytovacích a ďalších službách zákazníkom, vrátane informácií o cenách poskytovaných služieb
 • stupeň EKR 3 vybavovanie objednávok hostí
 • stupeň EKR 3 vybavovanie reklamácií hotelových hostí
 • stupeň EKR 3 prijímanie a ohlasovanie návštev
 • stupeň EKR 3 vybavovanie telefonických hovorov
 • stupeň EKR 3 výpomoc pri obsluhe hostí
 • stupeň EKR 3 jednoduché a pomocné práce pri príprave jedál pomocou ručných nástrojov
 • stupeň EKR 3 príprava teplých nápojov
 • stupeň EKR 3 výroba miešaných nápojov
 • stupeň EKR 3 obsluha výčapných zariadení
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení v bare
 • stupeň EKR 3 obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
  Špecifikácia:
  pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie