Pomocník v kuchyni

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocník v kuchyni vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na varenie, pri výdaji jedál, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje udržiavanie čistoty vo všetkých priestoroch príslušnej stravovacej prevádzky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Pomocná sila v kuchyni
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9412 - Pomocníci v kuchyni
SK ISCO-08
9412000 - Pomocník v kuchyni
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník pri príprave jedla

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Špecifikácia:
Ide o vedomosti pri pomocných prácach pri výrobe a výdaji jednoduchých pokrmov a nápojov: a./pomoc pri výrobe a príprave jednoduchých druhov teplých pokrmov a pokrmov studenej kuchyne, príprave pokrmov a polotovarov, pomoc pri výrobe a výdaji teplých nápojov, nealkoholických nápojov a jednoduchých ovocných alebo zmrzlinových pohárov, výrobe polievok a príloh k hlavným pokrmom, výdaji pokrmov a tovaru, b./umývanie bieleho a čierneho riadu, čistenie a upratovanie prevádzky, c./obsluha jednoduchých strojno-technologických zariadení /napr. škrabka zemiakov, umývačka bieleho i čierneho riadu, univerzálne kuchynské roboty a pod./, d./čistenie a upratovanie zariadení, vybavenia prevádzok a miestností príslušnej prevádzky.
2
technológia varenia
Špecifikácia:
V menších prevádzkach je výhodou ak pomocník v kuchyni pozná technológiu prípravy jednoduchých polievok, jedál, príloh, teplých nápojov, prípadne výdaj jedál.
2
stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
Špecifikácia:
Výhodou je získať horeuvedené vedomosti z dôvodu profesnej výpomoci uvedených činností, minimálne pri pomocných prácach čašníkom.
2
stroje a zariadenia v stravovacej prevádzke
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výpomoc pri výrobe jedál
2
čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
Špecifikácia:
Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci vykonávajú jednoduché a rutinné úkony vyžadujúce ručné nástroje a často fyzickú silu pri upratovaní. Je výhodou, ak sú zruční aj pri výpomoci v nasledovných pomocných činnostiach: a/ výroba a výdaj jednoduchých pokrmov a nápojov - výroba jednoduchých druhov teplých pokrmov a pokrmov studenej kuchyne, dokončovanie pokrmov a polotovarov, výroba a výdaj teplých nápojov, nealkoholických nápojov a jednoduchých ovocných alebo zmrzlinových pohárov, výroba polievok a príloh k hlavným pokrmom, výdaj pokrmov a tovaru, vrátane zohrievania a úpravy pokrmov na tanieroch. b/ jednoduché práce pri obsluhe hostí: ponúkanie a roznášanie jednoduchého sortimentu pokrmov a nápojov hosťom v pohostinských zariadeniach, vrátane účelových zariadení /závodných, školských, nemocničných a iných jedální/, c/ pomocné práce v cukrárskej výrobe: príprava a váženie surovín na prípravu cukrárskych výrobkov, jednoduché práce (napr. miešanie, šľahanie, natieranie a pod.), krájanie korpusov a hotových výrobkov, upratanie pracoviska. Vaľkanie ciest a príprava nevarených poliev, príprava a varenie náplní a cukrárenských poliev, výroba jednoduchých druhov teplých múčnikov, zhotovovanie bežných druhov ovocných zmrzlinových pohárov, pien a krémov, vrátane zdobenia, výroba zmrzlín za studena zo zmrzlinových zmesí, plnenie a dohotovovanie jednoduchých cukrárenských výrobkov bez zdobenia, vrátane poťahovania.
2
ručné umývanie riadu
2
udržovanie čistoty a poriadku vo zverenej budove a jej okolí
2
základné upratovacie činnosti v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb
2
príprava surovín na výrobu jedál
2
ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
2
skladovanie potravinárskych surovín
2
jednoduché a pomocné práce pri príprave jedál pomocou ručných nástrojov
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.