Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia vykonáva pomocné práce v zariadeniach jednoduchej formy verejného stravovania, ktoré je založené na rýchlej príprave, nenáročnom predaji, stolovaní a konzumácii stravy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Pomocník v bistre
Pomocník v bufete
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9411 - Pomocní pracovníci pri príprave rýchleho občerstvenia
SK ISCO-08
9411000 - Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník pri príprave jedla

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Špecifikácia:
Obsluha jednoduchých strojno-technologických zariadení /napr. gril, stroj na hot dog, na palacinky, miešač nápojov, umývačka bieleho riadu a pod./.
1
technológia varenia
Špecifikácia:
Technologické postupy a receptúry jednoduchých jedál, ktoré sa v rýchlom občerstvení poskytujú.
1
receptúry na prípravu rôznych nápojov
1
metódy uskladnenia a manipulácie s potravinami
1
zdravie a hygiena pri práci
1
hygiena potravín
1
zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
1
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
1
metódy obsluhy barových zariadení
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
Špecifikácia:
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ktorí vykonávajú jednoduché a rutinné úkony vyžadujúce ručné nástroje a často fyzickú silu pri upratovaní.
1
ručné umývanie riadu
1
udržovanie čistoty a poriadku vo zverenej budove a jej okolí
1
príprava surovín na výrobu jedál
1
príprava teplých nápojov
1
výroba miešaných nápojov
1
príprava teplých jedál podľa receptov
1
príprava produktov bežnej studenej kuchyne
1
príprava a pečenie múčnikov
1
spracovanie a úprava polotovarov
1
príprava jedál na rýchle občerstvenie
1
príprava minútkových jedál a špecialít
1
úprava jedál pred expedíciou
1
výpomoc pri výrobe jedál
1
ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.