Strojník briketárne

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojník briketárne obsluhuje a riadi stroje a zariadenia na výrobu brikiet (lisov). Zabezpečuje vstup suroviny do linky, riadi odsun hotových brikiet. Kontroluje správnosť výstupu a nastavenie prevádzkových tlakov v lisoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Banský úpravár
Velinár
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8112 - Operátori zariadení na spracovanie nerastov
SK ISCO-08
8112002 - Strojník briketárne
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania nerastov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
4
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
4
technológia práce strojníka banských zariadení
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3
pracovné prostredie a pracovné podmienky
3
zásady vedenia technickej dokumentácie
3
indikačná a detekčná technika
3
ochrana životného prostredia
3
hygiena pri práci
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
4
obsluha úpravárenských strojov a zariadení pri úprave nerastných surovín
Špecifikácia:
Napr. drvičov, čerpadiel, odstrediviek, dopravníkov.
4
údržba úpravárenských strojov a zariadení v úpravni nerastných surovín
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.