Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi vyrába a opravuje zákazkovú či malosériovú obuv.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Opravár obuvi
Výrobca obuvi
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7536 - Obuvníci a podobní pracovníci
SK ISCO-08
7536002 - Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Obuvník

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia opráv obuvi
3
technológia šitia zvrškov obuvi
3
druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
3
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
3
technológia výroby obuvi
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
3
technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2
pracovné nástroje a pomôcky na výrobu a opravu obuvi
3
ochranný odev
3
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
3
základné postupy tvorby ceny
Špecifikácia:
Tvorby ceny obuvi a opravy obuvi.
3
anatómia chodidla
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba postupu práce, materiálu, nástrojov a technologických podmienok na výrobu obuvi
3
tvorba strihov, šablón a modelov
Špecifikácia:
obuvi
3
príjem zákazkovej obuvi k opravám, výdaj opravenej obuvi zákazníkom, vybavovanie reklamácií
3
vyhotovovanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi
3
ručné spojovanie zvrškových a spodkových dielcov obuvi
3
napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
3
obsluha obuvníckych strojov
3
vybavovanie reklamácií zákazníkov
3
značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
Špecifikácia:
V procese výroby, opravy obuvi.
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
orientácia v normách a v technických podkladoch v obuvníctve
2
posudzovanie kvality obuvníckych polotovarov, materiálov a obuvi
2
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba obuvníckych strojov a zariadení
2
používanie ručného obuvníckeho náradia
3
oprava obuvi, koženej galantérie, úprava vzhľadu opraveného výrobku
3
balenie hotových výrobkov
3
príprava materiálu na výrobu a opravu obuvi
3
prijímanie platieb za služby
3
komunikácia so zákazníkmi
3
tvorba ceny
3
zameriavanie mier zákazníka pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.