Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi pripravuje výrobu polotovarov určených pre montáž obuvi v zákazkovej či malosériovej výrobe. Zabezpečuje značenie, štiepanie, vystužovanie, zrezávanie či farbenie okrajov dielov z rôznych materiálov alebo kompletizuje a kontroluje diely pre šitie zvrškov, prípadne zlepuje jednotlivé diely v miestach budúcich dráh šitia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7536 - Obuvníci a podobní pracovníci
SK ISCO-08
7536001 - Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Obuvník

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Špecifikácia:
Výroba gumovej a koženej obuvi.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Špecifikácia:
Druhy, vlastnosti a chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
3
technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
3
technológia šitia zvrškov obuvi
3
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
3
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
3
značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
3
kosenie krajov, prehýbanie a lemovanie zvrškových dielcov obuvi
3
krúžkovanie, niťovanie a háčkovanie zvrškových dielcov obuvi
3
našívanie, prešívanie a zošívanie zvrškových dielcov obuvi
3
obsluha programovateľných zariadení vo výrobe obuvníckych zvrškov
3
orientácia v normách a v technických podkladoch v obuvníctve
3
posudzovanie kvality surovín, materiálu a obuvi
3
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu obuvníckych zvrškov
3
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba obuvníckych strojov a zariadení
3
obsluha obuvníckych strojov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa