Sedlár a manžetár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sedlár a manžetár vyrába sedlárske a manžetárske výrobky a dielce z kože, kožušiny, umelej kože ako sedlá, manžety, rôzne remene, liace chomúty, tašky, vaky (brašny), viazania a pod. ručným a strojovým šitím.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Brašnár
Remenár
Výrobca kožených výrobkov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7535 - Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci
SK ISCO-08
7535001 - Sedlár a manžetár
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Spracovateľ kože

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
umelecký talent
tvorivosť (kreativita)
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Špecifikácia:
Jednoduché pracovné činnosti, t.j. rôzne druhy spájania, zrezávania, žehlenia, strojového a ručného zakladania prírodných a syntetických usní, chemické a mechanické trhanie, označovanie dielov podľa šablóny, adjustácia výrobkov a pod.
3
metódy konštrukcie zložitých sedlárskych výrobkov
Špecifikácia:
Podšívkovanie rozličných druhov výrobkov, brúsenie technických výrobkov, kompletizácia, postupy zostavovania zložitejších druhov výrobkov, zhodnocovanie usňového odpadového materiálu na ďalšie spracovanie, obšívanie základných tvarovaných držadiel, šitie jazdeckých brašní, chlebníkov a jazdeckých rukavíc.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní usní
2
základné pravidlá pri modelovaní výrobkov do rôznych veľkostí
2
hlavné a pomocné materiály, používané vo výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
Špecifikácia:
rozličné druhy prírodných a syntetických usní, plastov, textilu, lepenky, lepidiel, kovania apod.
3
pracovné náradie a pomôcky používané pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
3
zásady správneho uskladňovania hlavných a pomocných materiálov a manipulácie s ním
Špecifikácia:
skladovanie koží, usní, kožušín a ostatných pomocných materiálov ako lepidiel, plastov, praciek, kovania, lepenky a pod.
3
technológia spracovania kože
3
odborná terminológia (vo výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov)
3
princípy skicovania, modelovania a konštruovania výrobkov
3
technologická dokumentácia výroby výrobkov z kože
3
základné druhy materiálov používaných v sedlárskej a manžetovej výrobe
3
vlastnosti prírodných a syntetických materiálov používaných pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
3
stroje, nástroje, pomôcky a zariadenia (používané pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov)
3
spôsoby ošetrovania a udržiavania kvality hotových výrobkov, prípravky na ošetrovanie.
3
farbivá, lepidlá, konzervačné a impregnačné materiály používané pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výroba dielcov sedlárskych a manžetových výrobkov (rozmeriavanie, vysekávanie, rezanie, strihanie atď.)
3
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
3
ručné a strojové šitie usňových výrobkov
3
povrchové úpravy a zdobenie dielcov a hotových sedlárskych a manžetových výrobkov
3
zosadzovanie, spojovanie a šitie dielcov a súčastí sedlárskych a manžetových výrobkov
3
konzervovanie a impregnovanie častí sedlárskych a manžetových výrobkov
3
balenie a expedícia sedlárskych a manžetových výrobkov
3
farbenie a dekorovanie kože, sedlárskych a manžetových výrobkov
3
nastavovanie, čistenie a bežná údržba strojov, nástrojov, náradia a pomôcok používaných pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
Špecifikácia:
stroje a náradie
3
voľba postupu práce, materiálu a technologických podmienok na výrobu sedlárskych a manžetových výrobkov
3
tvorba šablón na výrobu sedliarskych a manžetových výrobkov
3
tvorba ceny
Špecifikácia:
zhodnotenie nákladov
3
prijímanie platieb za tovar a služby
3
úprava a oprava sedlárskych a manžetových výrobkov
3
komunikácia so zákazníkom
3
orientácia v normách a v technických podkladoch sedlárskej výroby
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
ochrana životného prostredia
Špecifikácia:
práca s farbami, lepidlami, konzervačnými a impregnačnými látkami
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.