Sedlár a manžetár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sedlár a manžetár

Sedlár a manžetár vyrába sedlárske a manžetárske výrobky a dielce z kože, kožušiny, umelej kože ako sedlá, manžety, rôzne remene, liace chomúty, tašky, vaky (brašny), viazania a pod. ručným a strojovým šitím.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Brašnár
Remenár
Výrobca kožených výrobkov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7535 - Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci
SK ISCO-08 7535001 - Sedlár a manžetár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Spracovateľ kože

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby kožiarskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Jednoduché pracovné činnosti, t.j. rôzne druhy spájania, zrezávania, žehlenia, strojového a ručného zakladania prírodných a syntetických usní, chemické a mechanické trhanie, označovanie dielov podľa šablóny, adjustácia výrobkov a pod.
 • stupeň EKR 3 metódy konštrukcie zložitých sedlárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Podšívkovanie rozličných druhov výrobkov, brúsenie technických výrobkov, kompletizácia, postupy zostavovania zložitejších druhov výrobkov, zhodnocovanie usňového odpadového materiálu na ďalšie spracovanie, obšívanie základných tvarovaných držadiel, šitie jazdeckých brašní, chlebníkov a jazdeckých rukavíc.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní usní
 • stupeň EKR 2 základné pravidlá pri modelovaní výrobkov do rôznych veľkostí
 • stupeň EKR 3 hlavné a pomocné materiály, používané vo výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
  Špecifikácia:
  rozličné druhy prírodných a syntetických usní, plastov, textilu, lepenky, lepidiel, kovania apod.
 • stupeň EKR 3 pracovné náradie a pomôcky používané pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
 • stupeň EKR 3 zásady správneho uskladňovania hlavných a pomocných materiálov a manipulácie s ním
  Špecifikácia:
  skladovanie koží, usní, kožušín a ostatných pomocných materiálov ako lepidiel, plastov, praciek, kovania, lepenky a pod.
 • stupeň EKR 3 technológia spracovania kože
 • stupeň EKR 3 odborná terminológia (vo výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov)
 • stupeň EKR 3 princípy skicovania, modelovania a konštruovania výrobkov
 • stupeň EKR 3 technologická dokumentácia výroby výrobkov z kože
 • stupeň EKR 3 základné druhy materiálov používaných v sedlárskej a manžetovej výrobe
 • stupeň EKR 3 vlastnosti prírodných a syntetických materiálov používaných pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
 • stupeň EKR 3 stroje, nástroje, pomôcky a zariadenia (používané pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov)
 • stupeň EKR 3 spôsoby ošetrovania a udržiavania kvality hotových výrobkov, prípravky na ošetrovanie.
 • stupeň EKR 3 farbivá, lepidlá, konzervačné a impregnačné materiály používané pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 výroba dielcov sedlárskych a manžetových výrobkov (rozmeriavanie, vysekávanie, rezanie, strihanie atď.)
 • stupeň EKR 3 vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
 • stupeň EKR 3 ručné a strojové šitie usňových výrobkov
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy a zdobenie dielcov a hotových sedlárskych a manžetových výrobkov
 • stupeň EKR 3 zosadzovanie, spojovanie a šitie dielcov a súčastí sedlárskych a manžetových výrobkov
 • stupeň EKR 3 konzervovanie a impregnovanie častí sedlárskych a manžetových výrobkov
 • stupeň EKR 3 balenie a expedícia sedlárskych a manžetových výrobkov
 • stupeň EKR 3 farbenie a dekorovanie kože, sedlárskych a manžetových výrobkov
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, čistenie a bežná údržba strojov, nástrojov, náradia a pomôcok používaných pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
  Špecifikácia:
  stroje a náradie
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, materiálu a technologických podmienok na výrobu sedlárskych a manžetových výrobkov
 • stupeň EKR 3 tvorba šablón na výrobu sedliarskych a manžetových výrobkov
 • stupeň EKR 3 tvorba ceny
  Špecifikácia:
  zhodnotenie nákladov
 • stupeň EKR 3 prijímanie platieb za tovar a služby
 • stupeň EKR 3 úprava a oprava sedlárskych a manžetových výrobkov
 • stupeň EKR 3 komunikácia so zákazníkom
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch sedlárskej výroby
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  práca s farbami, lepidlami, konzervačnými a impregnačnými látkami

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie