Čalúnnik (okrem umeleckého)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Čalúnnik (okrem umeleckého)

Čalúnnik (okrem umeleckého) zhotovuje čalúnenie na sedací a iný nábytok, steny, dvere, bytové doplnky, interiéry automobilov a rôzne predmety textíliou, usňou, kožušinou, alebo plošným syntetickým materiálom. Aplikuje výplne na zvýšenie komfortu, izolácie a iných úžitkových vlastností výrobkov. Pripravuje, vymeriava, strihá textil, kožu, kožušiny či syntetický alebo iný základný materiál. Ručne alebo strojovo zhotovuje čalúnenie zošívaním, riasením, poťahovaním a dotvára výrobky dekorovaním a pripevňovaním ozdôb. Opravuje všetky druhy čalúnených výrobkov.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7534 - Čalúnnici a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7534001 - Čalúnnik (okrem umeleckého)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu Čalúnnik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 metódy modelovania a konštrukcie dielcov
 • stupeň EKR 3 navrhovanie kožených výrobkov
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 technológia čalúnenia
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
  Špecifikácia:
  vrátane kožušín
 • stupeň EKR 3 systémy a štandardy kvality čalúnnickych materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v podkladoch a technickej dokumentácii na zhotovenie čalúnených výrobkov
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality čalúnnických materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 poťahovanie a čalúnenie
 • stupeň EKR 3 strihanie a rezanie čalúnnických materiálov
  Špecifikácia:
  napr. usne, syntetickej usne, poťahových a technických textílií, rún, polyuretánovej peny
 • stupeň EKR 3 strojové šitie a prešívanie čalúnení
 • stupeň EKR 3 tvarovanie jednotlivých výplňových dielov na čalúnenie
 • stupeň EKR 3 tvorba nárezových a strihových plánov na čalúnenie
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zhotovenie čalúnených výrobkov
 • stupeň EKR 3 výpočty rozmerov a tvarov na čalúnenie
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie a pripevňovanie ozdôb čalúnenia a interiérových dekorácií
  Špecifikácia:
  napr. riasenie, lemovanie, gombíky, strapce)
 • stupeň EKR 3 obsluha, základná údržba a nastavovanie strojov a zariadení na výrobu čalúneného sedadla alebo operadla
 • stupeň EKR 3 návrh a zhotovenie čalúnených alebo dekoračných dielcov a výrobkov zo zvolených materiálov vybranou technológiou

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie