Vyšívačka

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vyšívačka

Vyšívačka zhotovuje všetky druhy výšiviek na všetky vhodné materiály podľa obdržaných návrhov na ručne riadenom, alebo automatickom vyšívacom stroji. Do istej miery využíva vlastnú tvorivosť a zručnosť.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy vyšívačka ručná
vyšívačka strojová
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7533 - Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7533003 - Vyšívačka
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Šička

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia vyšívania
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 technológia výroby všetkých druhov čipiek
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 ručné opravovanie výšiviek, nášiviek, prišívanie, zošívanie
 • stupeň EKR 3 odstraňovanie chýb v plošných textíliách ručným vyšívaním
 • stupeň EKR 3 vyrábanie výšiviek rôznymi technikami (napr. výšivka plná, dierková, korálková, gobelínová, výšivka na tyle, na výreze, na batiste, šnurovanie, krumplovanie a iné)
  Špecifikácia:
  napr. výšivka plná, dierková, korálková, gobelínová, výšivka na tyle, na výreze, na batiste, šnurovanie, krumplovanie a iné
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, spôsobu spracovania, pomôcok a materiálov na tvorbu výšiviek
 • stupeň EKR 3 vyšívanie kovovou niťou, zlatom, striebrom, lurexovými vláknami
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 2 dekoratívne spracovanie textílie strojovým šitím, vyšívaním a žehlením
 • stupeň EKR 1 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie