Vyšívačka

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vyšívačka zhotovuje všetky druhy výšiviek na všetky vhodné materiály podľa obdržaných návrhov na ručne riadenom, alebo automatickom vyšívacom stroji. Do istej miery využíva vlastnú tvorivosť a zručnosť.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy
vyšívačka ručná
vyšívačka strojová
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7533 - Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci
SK ISCO-08
7533003 - Vyšívačka
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu
Šička

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia vyšívania
3
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
3
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
3
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
3
technológia výroby všetkých druhov čipiek
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ručné opravovanie výšiviek, nášiviek, prišívanie, zošívanie
3
odstraňovanie chýb v plošných textíliách ručným vyšívaním
3
vyrábanie výšiviek rôznymi technikami (napr. výšivka plná, dierková, korálková, gobelínová, výšivka na tyle, na výreze, na batiste, šnurovanie, krumplovanie a iné)
Špecifikácia:
napr. výšivka plná, dierková, korálková, gobelínová, výšivka na tyle, na výreze, na batiste, šnurovanie, krumplovanie a iné
3
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, pomôcok a materiálov na tvorbu výšiviek
3
vyšívanie kovovou niťou, zlatom, striebrom, lurexovými vláknami
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve
2
dekoratívne spracovanie textílie strojovým šitím, vyšívaním a žehlením
2
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.