Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe ručne alebo na šijacích strojoch zošíva diely do celkov pri zákazkovej a malosériovej výrobe zvrškov obuvi, kožušín alebo koženej galantérie, usňových odevov a rukavíc, prípadne usňových úžitkových predmetov. Pripravuje jednotlivé diely, zostavuje výrobky šitím, prípadne dotvára ich konečný vzhľad napríklad zdobením, vyšívaním, čistením či zažehľovaním, prípadne tepelným tvarovaním. Priebežne kontroluje kvalitu práce, ošetruje a udržiava šijacie stroje a ďalšie vybavenie.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7533 - Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7533002 - Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Šička

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 3 technológia šitia zvrškov obuvi
 • stupeň EKR 3 technológia spracovania kože
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
 • stupeň EKR 3 technika a technológia ručného a strojového šitia
 • stupeň EKR 3 technologické postupy zhotovovania kožiarskych a obuvníckych výrobkov
 • stupeň EKR 3 technológia výroby gumovej obuvi
  Špecifikácia:
  Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
 • stupeň EKR 3 materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
 • stupeň EKR 3 priemyselné šitie
 • stupeň EKR 3 technológia vyšívania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 ručné a strojové šitie usňových a kožušinových výrobkov
 • stupeň EKR 3 zostavovanie, spájanie a šitie dielov a súčastí kožiarskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 strihanie, rezanie, vysekávanie, šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie dielov a častí výrobkov
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 3 spracovanie obuvi v dielni
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 3 nastavovanie šijacích strojov pre jednotlivé druhy stehov
  Špecifikácia:
  Výmena nití, ihiel a príslušenstva.
 • stupeň EKR 3 úpravy a opravy kožiarskych a obuvníckych výrobkov
  Špecifikácia:
  Odstraňovanie zistených nedostatkov a nepresností výrobkov.
 • stupeň EKR 3 voľba postupu prác, nástrojov a materiálov na zhotovovanie a úpravu kožiarskych a obuvníckych výrobkov
 • stupeň EKR 3 príprava materiálov na výrobu kožiarskych a obuvníckych výrobkov
  Špecifikácia:
  Strihanie, rezanie a vysekávanie jednotlivých častí dielov.
 • stupeň EKR 3 obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
  Špecifikácia:
  Strojové šitie, prešívanie a zašívanie usňových, kožušinových a textilných dielcov.
 • stupeň EKR 3 mechanické úpravy hotových výrobkov
  Špecifikácia:
  Zdobenie, tvarovanie a ďalšie úpravy konečného vzhľadu výrobkov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie