Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe ručne alebo na šijacích strojoch zošíva diely do celkov pri zákazkovej a malosériovej výrobe zvrškov obuvi, kožušín alebo koženej galantérie, usňových odevov a rukavíc, prípadne usňových úžitkových predmetov. Pripravuje jednotlivé diely, zostavuje výrobky šitím, prípadne dotvára ich konečný vzhľad napríklad zdobením, vyšívaním, čistením či zažehľovaním, prípadne tepelným tvarovaním. Priebežne kontroluje kvalitu práce, ošetruje a udržiava šijacie stroje a ďalšie vybavenie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7533 - Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci
SK ISCO-08
7533002 - Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Šička

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
3
technológia šitia zvrškov obuvi
3
technológia spracovania kože
3
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
3
systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
3
technika a technológia ručného a strojového šitia
3
technologické postupy zhotovovania kožiarskych a obuvníckych výrobkov
3
technológia výroby gumovej obuvi
Špecifikácia:
Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
3
priemyselné šitie
3
technológia vyšívania
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ručné a strojové šitie usňových a kožušinových výrobkov
3
zostavovanie, spájanie a šitie dielov a súčastí kožiarskych výrobkov
3
strihanie, rezanie, vysekávanie, šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie dielov a častí výrobkov
3
orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
3
spracovanie obuvi v dielni
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
3
orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
3
nastavovanie šijacích strojov pre jednotlivé druhy stehov
Špecifikácia:
Výmena nití, ihiel a príslušenstva.
3
úpravy a opravy kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Špecifikácia:
Odstraňovanie zistených nedostatkov a nepresností výrobkov.
3
voľba postupu prác, nástrojov a materiálov na zhotovovanie a úpravu kožiarskych a obuvníckych výrobkov
3
príprava materiálov na výrobu kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Špecifikácia:
Strihanie, rezanie a vysekávanie jednotlivých častí dielov.
3
obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
Špecifikácia:
Strojové šitie, prešívanie a zašívanie usňových, kožušinových a textilných dielcov.
3
mechanické úpravy hotových výrobkov
Špecifikácia:
Zdobenie, tvarovanie a ďalšie úpravy konečného vzhľadu výrobkov.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.