Modelár odevov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Modelár odevov

Modelár odevov samostatne zhotovuje z nákresu návrhára odevov modely a vzory produktov a doplnkov odevnej alebo kožušníckej či klobučníckej výroby. Vytvára základný strih dámskych, pánskych alebo detských odevov či klobúkov pri zohľadnení daného materiálu a technologických možností výroby.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7532 - Modelári a strihači odevov
SK ISCO-08 7532003 - Modelár odevov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Modelár textilu, odevov, obuvi

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 veľkostné sortimenty
  Špecifikácia:
  Veľkostné sortimenty zaužívané v jednotlivých krajinách a oblastiach. Vedomosť zameraná na poznanie veľkostí a ich označovania v jednotlivých krajinách a oblastiach a ich vzájomný pomer.
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 4 odevné návrhárstvo
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie strihov pre odevy
 • stupeň EKR 4 odevné technológie
 • stupeň EKR 4 strihová dokumentácia
  Špecifikácia:
  Ovládanie automatizovaných konštrukčných systémov na tvorbu strihovej dokumentácie.
 • stupeň EKR 4 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 4 materiály a polotovary v textilnej alebo odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
 • stupeň EKR 3 priemyselné šitie
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
 • stupeň EKR 4 práca so vzorom (raportom) u vzorovaného materiálu
 • stupeň EKR 4 spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
 • stupeň EKR 4 konštruovanie strihov jednotlivých dielov odevov podľa hodnôt z tabuliek výrobcu odevov
 • stupeň EKR 4 používanie automatizovaných konštrukčných systémov na tvorbu strihovej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 konštruovanie strihových dielov a súčastí odevov z nameraných hodnôt postavy zákazníka, modelová úprava základného strihu
 • stupeň EKR 4 tvarovanie dielov odevov výstužovými materiálmi (žehlením a podlepovaním) a tvarovanie odevov poprípade žehlenie iných šitých výrobkov
 • stupeň EKR 4 stanovenie spotreby materiálu na ušitie odevov
 • stupeň EKR 4 stanovovanie druhov polotovarov pre odevnú výrobu
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 posúdenie vhodnosti stanovených materiálov pre odevnú výrobu
 • stupeň EKR 4 orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 4 ovládanie grafických programov v odevníctve
 • stupeň EKR 4 polohovanie vrchného, podšívkového a lepiaceho materiálu
 • stupeň EKR 4 práca so strihovými šablónami a ich polohovanie
 • stupeň EKR 3 zošívanie jednotlivých dielov odevov na šijacích strojoch, montáž výrobku, ručné šitie, prípadne šitie iných výrobkov a pod.
 • stupeň EKR 3 branie mier a zaznamenávanie údajov na vyhotovovanie, úpravy a opravy odevov
  Špecifikácia:
  Prípadne zisťovanie mier na zhotovovanie iných šitých výrobkov.
 • stupeň EKR 3 skúšanie rozpracovaných odevov na postavách a rozhodovanie o potrebných úpravách

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie